หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 10
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
 
ค้นหา
ปฏิทินอบรม/สัมมนา
กำหนดการสัมมนา
การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี (1/58) ...วันที่ 28 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม พ.ศ.2558    
คอนกรีตวิทยา (Concrete technology) รุ่นที่ 3 ...วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558    
การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน เพื่องานทางวิศวกรรมครั้งที่2 ...วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558    
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) 1/2558 ...วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558    
ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 14 ...วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2558    
การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำรุ่นที่ 23 ...วันที่ 20-21-22 กุมภาพันธ์ 2558 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)    
ความ (ไม่) ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ...วันพุธที่ 28 มกราคม 2558    
กำหนดการอบรมทั่วไป
การอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying ...14-15 กุมภาพันธ์ 2558    
ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 13 ...13 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558    
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น ...26 – 29 มีนาคม พ.ศ.2558    
สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6 ...8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558    
ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 10 ...24 – 25 เมษายน พ.ศ.2558    
Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 11 ...วันที่ 6-7 ก.พ.58 (ศุกร์-เสาร์)    
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ(Project Management in Practice)สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล ...วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 (พุธ-พฤหัสบดี)    
การอบรมและดูงาน หลักสูตร การออกแบบ ตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพาน ...11 – 15 มีนาคม พ.ศ.2558    
การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System ...21-22 กุมภาพันธ์ 2558    
การออกแบบองค์อาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่น 3 วันที่ 6-7 มีค. 58 รับจำกัด 60 คน ...6-7 มีนาคม 2558    
การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 7 ...6-8 มีนาคม 2558    
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.ระย ...วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558    
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.ภูเ ...วันที่ 25-27 มิถุนายน 2558    
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.อุบ ...วันที่ 19-21 มีนาคม 2558    
โครงการอบรม การออกแบบหน้าตัดประกอบ (เลื่อนจาก 24 มค 58 เป็น 24 มีค. 58) ...24 มีนาคม 2558    
การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ...21 – 22 มีนาคม พ.ศ.2558    
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Strut and tie วันที่ 21-22 กพ.58 ...21-22 กุมภาพันธ์ 2558    
การพิจารณาข้อมูลดิน และการออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม ...21 – 22 มกราคม พ.ศ.2558    
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 กรุงเ ...รุ่นที่ 1/2558 วันที่ 27-28 กพ, 1 มีค 2558 รุ่นที่ 2/2558 วันที่ 15-17 พค.2558    
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.อยุ ...วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558    
Building Performanace Simulation & Comfort Building รุ่นที่4 ...วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558    
การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 4 ...20-21 กุมภาพันธ์ 2558    
การออกแบบฐานรากเสาเข็ม Cement Column ...23 – 24 มกราคม พ.ศ.2558    
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
HILTI
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th