หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 10
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 4
  วิศวกรรมโยธา  
  กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  (วิทยากร : คุณณัฐพล สุทธิธรรม)
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-16.30 น. ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง และการทำ Connection detail
ภาพรวมงานโครงสร้างเหล็ก
    มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในงานโครงสร้างเหล็กของประเทศไทย
กระบวนการงานก่อสร้าง (Construction workflow) 
    กระบวนการในการทำ connection detail
            กระบวนการงานขึ้นรูป (fabrication process)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.30 น. วิธีการและขั้นตอนในการทำแบบรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก
การทำ Detail เพื่อความประหยัด และความปลอดภัย
กรณีศึกษาและตัวอย่าง Connection detail ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
เทคโนโลยีการทำ Steel detailing ในอนาคต

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 (วิทยากร: ผศ.ดร. อภินัติอัชกุล)
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.30 - 10.30 น. ความรู้พื้นฐาน
Materials ที่ใช้ในการออกแบบและสภาวะจำกัด (limit State) ที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบจุดต่อรับแรงในแนวแกน
ตัวอย่างการคำนวณ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. จุดต่อรับแรงเฉือน
ประเภทของจุดต่อรับแรงเฉือน ลักษณะเฉพาะ และวิธีการเลือกใช้งาน
สภาวะจำกัดในการออกแบบจุดต่อรับแรงเฉือนประเภทต่างๆ
ตัวอย่างการคำนวณ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 น. จุดต่อรับโมเมนต์ดัด
ประเภทของจุดต่อรับแรงดัด
สภาวะจำกัดของจุดต่อรับแรงดัด
ตัวอย่างการคำนวณ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. สภาวะจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจุดต่อ
สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับแรงประเภทที่กระทำเป็นจุด (Concentrated Load)
สภาวะจำกัดที่เกี่ยวข้องกับจุดต่อรับแรงดัด (Column Side Limit State)
การออกแบบ Stiffener
ตัวอย่างการคำนวณ
                                 
 
  20-21 กุมภาพันธ์ 2558  
  อาคาร วสท.  
  กรุงเทพมหานคร  
  วิศวกร สถาปานิก และบุคคลทั่วไป  
  60 คน  
 
สมาชิก วสท. 5,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 6,500.00 บาท
 
  แฟ็กเอกสารมาที่ 02-184-4597-8,02-319-2710-1  
  วสท.  
  รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2015-01-07 15:41:50
ผู้ชม: 2,400
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th