หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน เพื่องานทางวิศวกรรมครั้งที่2
  วิศวกรรมโยธา  
   วัตถุประสงค์
การฝึกอบรมนี้มุ่งหวังแนะนำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฎิบัติตามหัวข้อต่างๆ เช่น คุณลักษณะสำคัญของภาษาไพทอนที่ทำให้มีความเหมาะสมกับงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน การคำนวณโดยใช้ไพทอนแบบโต้ตอบโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะกับลักษณะงาน  การเขียนและรันโปรแกรมไพทอนโดยใช้เครื่องมือพัฒนาที่เหมาะสม  การใช้โมดูลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทางวิศวกรรม  ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่องานทางวิศวกรรมที่ต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ 
 
  วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  
  ชั้น 4 อาคาร วสท.  
  กรุงเทพฯ  
   
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 1,000.00 บาท
สมาชิก วสท. 2,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500.00 บาท
 
  แฟกซ์ 02-3192710 โทรศัพท์ 023192410-3 e-mail; chanita.eit@gmail.com  
  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ  
  ชนิตา ผาน้ำคำ  
  รายละเอียดและใบสมัคร โบชัว-ไพทอนครั้งที่2-58.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-12-24 11:07:56
ผู้ชม: 2,372
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
scg
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th