หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การออกแบบองค์อาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่น 3 วันที่ 6-7 มีค. 58 รับจำกัด 60 คน
  วสท.  
  การก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปเริ่มมีการใช้งานมากขึ้น เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนในโรงงานที่ได้คุณภาพและมาตรฐานที่ดีกว่า อีกทั้งเป็นการลดการสูญเสียวัสดุที่ไม่จำเป็น และเป็นการลดแรงงานก่อสร้างอีกด้วย แต่โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปก็อาจมีจุดอ่อนที่บริเวณข้อต่อซึ่งหากออกแบบและก่อสร้างไม่ถูกวิธีอาจทำให้โครงสร้างไม่สามารถต้านทานแรงกระทำได้ ในปัจจุบันการออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปยังไม่มีมาตรฐานและวิธีการออกแบบที่ชัดเจน ทำให้วิศวกรยังขาดความรู้ความเข้าใจการออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปเป็นจำนวนมาก หลักสูตรนี้จึงถูกจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางให้วิศวกรสามารถออกแบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปได้ต่อไป

วิทยากร โดย  ศ.ดร.อมร พิมานมาศ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
            ดร.ปรีดา  ไชยมหาวัน  มหาวิทยาลัยพะเยา                                    
 
  6-7 มีนาคม 2558  
  อาคาร วสท.  
  กรุงเทพฯ  
  วิศวกร ข้าราชการ บุคคลทั่วไป  
  60 คน  
 
สมาชิก วสท. 4,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป 4,500.00 บาท
 
  ดาวโหลดใบสมัครและส่ง FAX หรือทาง e-mail  
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน  
  พจนีย์ เที่ยงไธสง  
  รายละเอียดและใบสมัคร การออกแบบชิ้นส่วนสำเร๊จรูป_3.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-12-08 13:16:36
ผู้ชม: 1,816
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
HILTI
sponsor บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th