หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 10
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  EIT eJournal
ชื่อบทความ
    ชื่อผู้แต่ง สาขา ปี -
                Basic search
 

บทความบางหมวด อนุญาตเฉพาะสมาชิกเว็บและสมาชิก วสท. จึงจะสามารถดูเนื้อหาบทความได้
หมวด : [ทั้งหมด] [วิศวกรรมสาร] [ไฟฟ้าสาร] [บทความน่ารู้] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ] [Paper ประชุมใหญ่ วสท] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1] [จดหมายข่าว] [มุมนักออกแบบ]

พบข้อมูลจำนวน 100 รายการ
แหล่งที่มา   ชื่อบทความ

> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2552
ไฟล์ 2-2.pdf (627 kb) หมุดควบคุมสำหรับการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ

> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2552
ไฟล์ 3-2.pdf (1,087 kb) การกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มีนาคม-เมษายน 2552
ไฟล์ 4-2.pdf (1,086 kb) ความสำคัญและหลักการเบื้องต้นในการบำรุงรักษา บูรณะและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มีนาคม-เมษายน 2552
ไฟล์ 5-2.pdf (1,607 kb) สระเก็บน้ำในพื้นที่ดินทรายนวัตกรรมสนับสนุนทฤษฎีใหม่ในพื้นที่แล้ง

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มีนาคม-เมษายน 2552
ไฟล์ 6-2.pdf (566 kb) การออกแบบเหล็กรูปพรรณรูปตัวที (Cut-T Section) เพื่อรับแรงอัด – ตอนที่ 2 ตัวอย่างการคำนวณและตารางค่าคงที่ที่มีประโยชน์

> ปีที่ 61 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ V2-001.pdf (725 kb) การตรวจสอบอาคารในด้านงานระบบปรับอากาศและระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

> ปีที่ 61 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ V2-002.pdf (926 kb) GREEN BUILDING

> ปีที่ 61 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ V2-003.pdf (347 kb) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม

> ปีที่ 61 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ V2-004.pdf (227 kb) การผลิตไบโอดีเซลคุณภาพระดับชุมชน

> ปีที่ 61 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ V2-005.pdf (267 kb) อุบัติเหตุจากการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดในลิฟต์ที่ไม่ถูกวิธี

> ปีที่ 61 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ V2-006.pdf (206 kb) Code และ Standard ต่างกันอย่างไร

> ปีที่ 61 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ V2-007.pdf (1,265 kb) พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับใหม่ (พ.ศ.2550) มีอะไรที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อม

> ปีที่ 61 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ V2-008.pdf (432 kb) ประตูก้าวสู่อาชีพนานาชาติที่มีผลตอบแทนสูงของวิศวกรไทย สหวิชาเทคโนโลยี และการจัดการแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซโพ้นทะเล

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
การบริหารจัดการระบบลุ่มน้ำ และการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ในส่วนของประเทศไทย

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
ไฟล์ 32-37.pdf (583 kb) การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2553 อย่างเป็นระบบ

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
การออกแบบเหล็กรูปพรรณเพื่อรับแรงดัด ตอนที่ 1 คานที่มีค้ำยันด้านข้างเพียงพอ และชิ้นส่วนมีความชะลูดไม่เกินพิกัด

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
ความจริงของแม่น้ำโขงในวันนี้

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
ไฟล์ 61-73.pdf (1,036 kb) แม่น้ำโขงวันนี้

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
ไฟล์ 74-80.pdf (722 kb) “การบริหารงานโครงการโดยย่อ” โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามทางแยก (ที่ผ่านการใช้งานมา 10 – 15 ปี) ของกรุงเทพมหานคร (ตอนสุดท้าย)

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
ไฟล์ 86-88.pdf (247 kb) “Renaissance Engineers”

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
ไฟล์ 82-85.pdf (757 kb) เถ้าปาล์มน้ำมัน :วัสดุปอซโซลานในอนาคตสำหรับคอนกรีต

> ปีที่ 22 เล่มที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2553
ไฟล์ 89-91.pdf (271 kb) ปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำ ในฐานราก

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552
ไฟล์ 2-1.pdf (1,764 kb) ความมั่นคงของเขื่อนศรีนครินทร์ต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552
ไฟล์ 4-1.pdf (394 kb) การประเมินราคาค่าก่อสร้างและการเลือกผู้รับเหมา

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552
ไฟล์ 5-1.pdf (1,495 kb) การกำหนดตัวชี้วัดติดตามโครงการ เพื่อใช้ควบคุมงานสู่เป้าหมายของโครงการก่อสร้าง

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552
ไฟล์ 6-1.pdf (549 kb) ช่างโยธาองค์กรปกครองท้องถิ่น...เป็ดที่เสี่ยงต่อการถูกเชือด

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552
ไฟล์ 7-1.pdf (1,804 kb) การออกแบบเหล็กรูปพรรณรูปตัวที (Cut-T Section) เพื่อรับแรงอัด-ตอนที่ 1 วิธีการ

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552
ไฟล์ 8-1.pdf (1,257 kb) การใช้เฟอร์โรซีเมนต์ในการเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

> ปีที่ 62 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552
ไฟล์ การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ-new.pdf (1,812 kb) การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงานในอาคารโดยวิธีแผนที่พลังงาน

> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์
การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ ปลูกสร้างบ้าน

> ปีที่ 21 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
วิวัฒนาการงาน Diaphragm wall ในประเทศไทย

> ปีที่ 21 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 26-41.pdf (1,602 kb) การพัฒนาโครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูแบบอัดแรงเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว

> ปีที่ 21 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 49-56.pdf (552 kb) การบริหารโครงการในภาคธุรกิจ...แนวคิด และความจำเป็น

> ปีที่ 21 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 57-64.1.pdf (1,752 kb) เทคโนโลยีการสำรวจ ด้านธรณีวิทยา

> ปีที่ 21 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 65-71.pdf (464 kb) เรื่องน่ารู้ที่คุณอาจยังไม่รู้ของการออกแบบเหล็กรูปพรรณเพื่อรับแรงอัด

> ปีที่ 21 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 72-75.2.pdf (1,310 kb) เมื่อตัวอย่างคอนกรีตมีกำลังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

> ปีที่ 21 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ความสำเร็จของวิศวกรอุโมงค์ไทยใน WTC 2009 ที่บูดาเปสต์ ฮังการี

> ปีที่ 21 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
อ่างเก็บน้ำ 1,000 ปี

> ปีที่ 61 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2551
พลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทยในวิกฤตการณ์น้ำมันแพง

> ปีที่ 61 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2551
ไฟล์ V3-002-f.pdf (1,998 kb) อนุภาคระดับนาโนกับการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

> ปีที่ 61 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2551
ไฟล์ V3-005.pdf (1,384 kb) เซลล์แสงอาทิตย์ทางเลือก

> ปีที่ 61 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ V6-001.pdf (884 kb) คู่มือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ในงานออกแบบแผนผังโรงงาน

> ปีที่ 61 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ V6-002.pdf (538 kb) พลังงานหมุนเวียนจากพลังธรรมชาติ : พลังงานลม

> ปีที่ 61 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ V6-003.pdf (1,242 kb) การบริหารการใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจการขนาดเล็กและกลาง (SME)

> ปีที่ 61 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ V6-004.pdf (766 kb) ปัญหาและผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ความสวยงามเมื่อไม่ต้องการ

> ปีที่ 61 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ V6-005.pdf (1,175 kb) สรุปการสัมมนา โครงการผันน้ำโขงคือคำตอบสุดท้ายในการแก้ปัญหาน้ำในภาคอีสานหรือไม่

> ปีที่ 61 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ V6-006.pdf (594 kb) มารู้จักกับวิศวกรอุตสาหการสักหน่อย

> ปีที่ 61 เล่มที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2551
ไฟล์ V5-001.pdf (427 kb) Web 2.0 การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม

> ปีที่ 61 เล่มที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2551
ไฟล์ V5-002.pdf (506 kb) การใช้อินเทอร์เน็ตและการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

> ปีที่ 61 เล่มที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2551
ไฟล์ V5-003.pdf (208 kb) การประเมินความคุ้มค่าโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

> ปีที่ 61 เล่มที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2551
ไฟล์ V5-004.pdf (978 kb) เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบสถาปัตยกรรมโอเพนท์ซอร์สซอฟต์แวร์ไทยด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม

> ปีที่ 61 เล่มที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2551
ไฟล์ V5-005.pdf (1,374 kb) บทเรียนความสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ อาคารสี่พระยาริเวอร์วิว

> ปีที่ 61 เล่มที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2551
ไฟล์ V5-006.pdf (372 kb) วิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

> ปีที่ 61 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551
ไฟล์ V4-001.pdf (769 kb) ระบบบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

> ปีที่ 61 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551
ไฟล์ V4-002.pdf (952 kb) การแปรเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ในประเทศไทย

> ปีที่ 61 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551
ไฟล์ V4-003.pdf (335 kb) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทย

> ปีที่ 61 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551
ไฟล์ V4-004.pdf (417 kb) The Kanchanaphisek Bridge Construction Engineering of the longest cable-stayed bridge in Thailand

> ปีที่ 61 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551
ไฟล์ V4-005.pdf (1,143 kb) การสร้างบรรยากาศการทำงานเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี : กรณีตัวอย่างบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC

> ปีที่ 61 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2551
ไฟล์ V4-007.pdf (211 kb) โลกร้อน: ท่านพร้อมรับมือภัยพิบัติแล้วหรือยัง?

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 1-8.pdf (1,656 kb) ปัญหาการเคลื่อนตัวของดินจากการก่อสร้างอุโมงค์ด้วยหัวเจาะ

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 9-10.pdf (192 kb) วิศวกรสร้างโลก

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 24-26.pdf (593 kb) เทคนิคการประยุกต์ใช้ KM สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์ความรู้ในด้านวิศวกรรม

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 27-29.pdf (559 kb) การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive Collapse ในแผ่นพื้นไร้คาน

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 30-32.pdf (313 kb) การทรุดตัวไม่เท่ากันของงานถนน และสะพาน

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 33-35.pdf (299 kb) ยุคทองของสมองกล ตอน อ้อมกอด และจุมพิต

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 36-40.pdf (890 kb) มาทำความรู้จักกับ Building Code กันดีกว่า

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 41-45.pdf (893 kb) New Modeling Techniques That Link Population Dynamics and Contaminant Fate and Transport : Application to Anadromous Fish Populations

> ปีที่ 18 เล่มที่ 4 2550
ไฟล์ 1-50 Coupled Analysis of Residual Soils Slope subjected to Rainfall.pdf (242 kb) Coupled Analysis of Residual Soil Slope subjected to Rainfall

> ปีที่ 13 14-16 พ.ค. 2551
ไฟล์ MAT-049.pdf (590 kb) USE OF BOTTOM ASH AS FINE AGGREGATE FOR SELF-COMPACTING CONCRETE

> ปีที่ 13 14-16 พ.ค. 2551
ไฟล์ STR-112.pdf (684 kb) PRACTICAL SERVICEABILITY LIMIT STATES TO PREVENT BUILDING DAMAGES CAUSED BY SOIL DISPLACEMENTS

>
ไฟล์  (852 kb) การออกแบบออุปกรณ์อุ่นอากาศด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม

>
ไฟล์ STR71.pdf (401 kb) ไร้เชิงเส้นโดยอาศัยหลักการ FIBER MODEL

>
EVOLUTION OF DIAPHRAGM WALL WORKS IN THAILAND

>
ไฟล์ _การออกแบบการต่อโครงสร้างเหล็ก.pdf (1,367 kb) การออกแบบการต่อโครงสร้างเหล็ก

>
รถไฟ

>
ยกระดับ

>
รถไฟ
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2553
ไฟล์ 53-71.pdf (1,476 kb) ปฐมบทสู่เทคโนโลยี 3G
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2553
ไฟล์ 72-78.pdf (1,367 kb) เทคโนโลยีระบบ 3G
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2553
ไฟล์ 96-105.pdf (788 kb) MVNO and Brand Reseller
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2553
ไฟล์ 111-116.pdf (1,164 kb) น้ำ น้ำ น้ำ และน้ำ ในนิคมอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2553
ไฟล์ 117-118.pdf (216 kb) วิศวกรใช้ภาษา
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ไฟล์ 43-50.pdf (1,778 kb) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และงานวิศวกรรมเชิงลาด
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ไฟล์ 51-56.pdf (1,114 kb) ไฮโดรเจน : พลังงานสำหรับจักรยานยนต์ในอนาคต
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
พลังงานคลื่น
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ไฟล์ 63-70.pdf (1,768 kb) COP15 UNFCCC/KLIMA FORUM 2009
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ไฟล์ 71-74.pdf (1,533 kb) ระบบอาคารอัตโนมัติ
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
พลังงานลม : เทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ไฟล์ 85-88.pdf (715 kb) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับทศวรรษหน้า
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ไฟล์ 91-97.pdf (1,871 kb) มูลค่าเพิ่มยางพาราไทยมาจากไหน?
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ไฟล์ 98-99.pdf (416 kb) วิศวกรฝึกภาษา
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 63 เล่มที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553
ไฟฟ้าพลังน้ำ
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 62 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 21-23.pdf (369 kb) ปัญหาทางวิศวกรรมในสนามเด็กเล่น
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 62 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 32-41.pdf (1,677 kb) แนะนำ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท.
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 62 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 42-47.pdf (421 kb) ของเล่นอันตราย
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 62 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 48-51.pdf (832 kb) ความต้องการบุคลากรในด้านบริหารจัดการสาธารณภัย
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 62 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 52-59.pdf (552 kb) หลักการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำอย่างยั่งยืน
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 62 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 60-63.pdf (975 kb) วิศวกรเอเปค
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 62 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 64-67.pdf (1,962 kb) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 : ญี่ปุ่น อีกสักครั้ง
วิศวกรรมสาร
> ปีที่ 62 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 69-73.pdf (780 kb) ASR, As you see it, rarely
 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th