หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 11
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  EIT eJournal
ชื่อบทความ
                Advance search
 

บทความบางหมวด อนุญาตเฉพาะสมาชิกเว็บและสมาชิก วสท. จึงจะสามารถดูเนื้อหาบทความได้
หมวด : [ทั้งหมด] [วิศวกรรมสาร] [ไฟฟ้าสาร] [บทความน่ารู้] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ] [Paper ประชุมใหญ่ วสท] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1] [จดหมายข่าว] [มุมนักออกแบบ]

พบข้อมูลจำนวน 22 รายการ
แหล่งที่มา   ชื่อบทความ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 1-อิทธิพลจากมุมของใบพัดและขนาดของท่อทางออกที่ส่งผลต่อสมรรถนะของไซโคลน.pdf (211 kb) อิทธิพลจากมุมของใบพัดและขนาดของท่อทางออกที่ส่งผลต่อสมรรถนะของไซโคลนที่สร้างจากขวดแก้ว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 2-การออกแบบและปรับปรุงระบบแสงสว่าง.pdf (133 kb) การออกแบบและปรับปรุงระบบแสงสว่างในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากแสงสว่างและพลังงาน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 3-การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน.pdf (172 kb) การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 4-การปรับปรุงสถานีงานเชื่อมไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน..pdf (178 kb) การปรับปรุงสถานีงานเชื่อมไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับการฝึกทักษะปฏิบัติทางวิศวกรรมของ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 5-ตู้ทดสอบการติดไฟฯ.pdf (199 kb) ตู้ทดสอบการติดไฟหรือระเบิดของบรรยากาศที่ผสมกับไอของก๊าซบิวเทน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 6-ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นด้วยเครื่องแยกอนุภาคโดยใช้ถุงกรอง..pdf (123 kb) ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของเครื่องกรองอนุภาคที่ใช้ถุงกรองจากเส้นใยผ้าที่แตกต่างกัน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 7-Development  of  Safety  Behavior  for  Service  Maintenance  Technician-fina.pdf (77 kb) Development of Safety Behavior for Service Maintenance Technician by Application of Incident and Injury Free Program Suitable for Thai Operators
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 8-การตรวจสอบระบบระบายอากาศเฉพาะที่.pdf (141 kb) การตรวจสอบและออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ที่ใช้ในกระบวนการเคลือบกาวชิ้นงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 9-ความขรุขระของผิวท่อในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า.pdf (250 kb) ผลกระทบจากความขรุขระของผิวท่อต่อประสิทธิภาพในการควบคุมอัคคีภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 10-การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานช่างซ่อมบำรุง.pdf (120 kb) การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานช่างซ่อมบำรุง โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมการทำงานที่ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เหมาะสมกับคนไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 11-การประเมินการเรียนรู้ฉลากสารเคมี.pdf (87 kb) การประเมินการเรียนรู้ฉลากสารเคมี ตามระบบ GHS และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ในโรงงานผลิตผงซักฟอก
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 12-การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค What  If..pdf (87 kb) การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค What If ในการเก็บตัวอย่างของก๊าซไฮโดรเจนและกำหนดมาตรการป้องกัน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 13-การศึกษาการแพร่ผ่านของสารปรอทผ่านถุงมือไนไตร.pdf (305 kb) การศึกษาการแพร่ผ่านของสารปรอทผ่านถุงมือไนไตร ที่มีการใช้งานซ้ำ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 14-การรั่วไหลของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากถังเก็บ.pdf (112 kb) การวิเคราะห์ผลกระทบกรณีการรั่วไหลของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากถังเก็บ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ 15-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำระบบ มอก18001-2542 มาปฏิบัติในองค์กร..pdf (144 kb) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนำระบบ มอก. 18001:2542 มาปฏิบัติในองค์กร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ Escape Movement Speeds-Chakkrit.pdf (86 kb) Escape Movement Speeds, Evacuation Rate and Time of Thai People from Buildings
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ Estimate of Industrial Waste Flow in ThailandPat[1].pdf (174 kb) Estimate of Industrial Waste Flow in Thailand
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ ของเล่นอันตราย-รพ.รามา.pdf (96 kb) ของเล่นอันตราย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ ความต้องการบุคลากรในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย-สุกิตติ..pdf (75 kb) ความต้องการบุคลากรในด้านบริหารจัดการสาธารณภัย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ ความปลอดภัยในพื้นที่ท่าอากาศยานไทย-คุณวิศรุต.pdf (297 kb) สัมฤทธิ์ผลการทำงานแบบกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่ท่าอากาศยานไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ ปัญหาทางวิศวกรรมในสนามเด็กเล่น-ชาญณรงค์..pdf (119 kb) ปัญหาทางวิศวกรรมในสนามเด็กเล่น
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
> 2552
ไฟล์ ผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย -อ.วิทยา.pdf (184 kb) ผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์
 
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th