หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 12
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  EIT eJournal
ชื่อบทความ
                Advance search
 

บทความบางหมวด อนุญาตเฉพาะสมาชิกเว็บและสมาชิก วสท. จึงจะสามารถดูเนื้อหาบทความได้
หมวด : [ทั้งหมด] [วิศวกรรมสาร] [ไฟฟ้าสาร] [บทความน่ารู้] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ] [Paper ประชุมใหญ่ วสท] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1] [จดหมายข่าว] [มุมนักออกแบบ]

พบข้อมูลจำนวน 100 รายการ
แหล่งที่มา   ชื่อบทความ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม2552
ไฟล์ ประชุมโยธา323-328.pdf (324 kb) SIMULATION OF SHALLOW OPENINGS IN JOINTED ROCK MASS UNDER
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม2552
ไฟล์ ประชุมโยธา299-303.pdf (408 kb) RADIAL CONSOLIDATION CHARACTERISTICS OF CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม2552
ไฟล์ ประชุมโยธา261-265.pdf (180 kb) STRENGTH CHARACTERISTIC OF CEMENT BOTTOM-ASH ADMIXED SOIL
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม2552
ไฟล์ ประชุมโยธา233-237.pdf (168 kb) A STUDY ON PULLOUT BEARING RESISTANCE OF A NEW INEXTENSIBLE
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา311-316.pdf (313 kb) STRAIN AND LOAD DISTRIBUTIONS OF SOIL CEMENT COLUMN
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา287-292.pdf (175 kb) การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้เถ้าก้นเตา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา39-49.pdf (1,255 kb) วิวัฒนาการงาน Diaphragm wall ในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา71-76.pdf (372 kb) COMPARISON BETWEEN SHEAR STRENGTHS OF CHIANG MAI SAND FROM DIRECT SIMPLE SHEAR AND DIRECT SHEAR TESTS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา89-95.pdf (182 kb) CONSISTENT INTEGRATION SCHEME FOR KINEMATIC HARDENING MULTISURFACE HYPERPLASTICITY: ONE DIMENSIONAL MOTIVATION
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา135-140.pdf (422 kb) SIMULATION OF JOINTED ROCK SLOPE UNDER DYNAMIC LOADINGS AND SUBMERGED CONDITION USING PHYSICAL MODELS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา141-146.pdf (339 kb) A STUDY OF DEFORMATION BEHAVIOUR OF AN INSTRUMENTED SLOPE SUBJECT TO RAINFALL NEAR THADAN DAM THAILAND
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา389-393.pdf (328 kb) FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR EVALUATING THE EFFECTS OF TUNNELING
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา185-193.pdf (652 kb) A NUMERICAL STUDY OF DYNAMIC RESPONSES OF SANDY SOILS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา141-146.pdf (339 kb) A STUDY OF DEFORMATION BEHAVIOUR OF AN INSTRUMENTED SLOPE
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา293-298.pdf (175 kb) การปรับปรุงคุณภาพของหินคลุกและทรายโดยใช้เถ้าก้นเตา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา227-231.pdf (244 kb) SENSITIVITY ANALYSES OF GEOGRID REINFORCED LIGHTWEIGHT GEOMATERIALS EMBANKMENT ON SOFT BANGKOK CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา245-250.pdf (172 kb) STUDY ON A POTENTIAL OF USING HYPOPLASTIC MODEL FOR CEMENT ADMIXED BANGKOK CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา83-88.pdf (1,034 kb) ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นเฉือน ค่าการตอกทดลองมาตรฐาน และกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินในกรุงเทพมหานครและบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา97-101.pdf (718 kb) ผลของอุณหภูมิต่อการซึมผ่านของน้ำในดินขาวเกาลิน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา103-108.pdf (272 kb) การประเมินความเหมาะสมของชั้นกันซึมดินบดอัด สำหรับสถานที่ฝังกลบ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา419-424.pdf (264 kb) ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการยุบตัวถาวรของแอสฟัลติกคอนกรีต
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา413-418.pdf (336 kb) การซ้อนทับระหว่างเวลากับอุณหภูมิสำหรับการทดสอบแรงอัดแกนเดี่ยวของแอสฟัลติกคอนกรีต
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา109-114.pdf (505 kb) การเคลื่อนตัวของน้ำมันเบาผ่านทรายที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำในถังทดสอบแบบสองมิติ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา115-121.pdf (510 kb) พฤติกรรม POST-SURCHARGE SECONDARY SETTLEMENT ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา165-171.pdf (421 kb) การเคลื่อนตัวของเสาเข็มเนื่องจากการก่อสร้างฐานรากในชั้นดินกรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา159-164.pdf (270 kb) ความเค้นในดินลมหอบเนื่องจากการกระทำต่อเสาเข็ม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา25-37.pdf (776 kb) การพัฒนาโครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบอัดแรงเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา51-56.pdf (449 kb) อิทธิพลของปูนขาวต่อการหดตัวของดินเหนียวบวมตัวที่พบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา425-430.pdf (309 kb) EVALUATION OF STIFFNESS VALUES OF GROUND BASE AND ASPHALTIC CONCRETE BY FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER (FWD) AND PLATE LOAD TEST (PLT)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา401-406.pdf (518 kb) ระบบตรวจวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา395-399.pdf (354 kb) การประเมินความเสียหายของอาคารในบริเวณพื้นที่ทรุดตัวจากงานขุดเจาะอุโมงค์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา267-272.pdf (207 kb) การใช้ตะกรันเหล็กโม้เพื่อเป็นวัสดุพื้นทาง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา257-260.pdf (155 kb) ตัวแปรปริมาณปูนซีเมนต์เทียบเท่า – พารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์ การพัฒนากำลังอัดของดินซีเมนต์เถ้าลอย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา251-256.pdf (398 kb) เถ้าลอย – วัสดุกระจายตัวในดินซีเมนต์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา213-219.pdf (168 kb) การวัดค่าความเร็วคลื่นเฉือนด้วยการตรวจวัดความสั่นของคลื่นผิวดินแบบ 2 จุดพร้อมกัน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา129-134.pdf (471 kb) การพัฒนาเครื่องวัดความดันน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา239-244.pdf (292 kb) การศึกษาพฤติกรรมของดินทรายปนทรายแป้งที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยการผสมน้ำยางพาราธรรมชาติเพื่อใช้ในการป้องกันดินถล่ม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา57-62.pdf (156 kb) ผลของทรายต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา221-226.pdf (235 kb) การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยใช้ท่อสังเคราะห์ระบายน้ำในแนวดิ่งด้วยวิธีความดันสุญญากาศ และความร้อน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา77-81.pdf (333 kb) การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนโดยตรงของดินทรายปนเปื้อนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา135-140notok.pdf (422 kb) SIMULATION OF JOITED ROCK SLOPE UNDER DYNAMIC LOADINGS AND SUBMERGED CONDITION USING PHYSICAL MODELS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา153-158.pdf (1,180 kb) อิทธิพลของความยาวเข็มพืดต่อค่ากำลังของฐานรากเข็มพืด
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา173-177.pdf (208 kb) การเปรียบเทียบผลการทำนายโดยสูตรตอกเสาเข็มในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา63-69.pdf (215 kb) การประมาณค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพฯโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา1-23.pdf (619 kb) MODELLING NATURAL SOILS USING STRUCTURED CAM CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา179-183.pdf (301 kb) ข้อแนะนำในการออกแบบเสาเข็มในบริเวณกรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา273-279.pdf (292 kb) การปรับปรุงคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดินเหนียวสงขลาด้วยเถ้าจากการของเสียอุตสาหกรรมเกษตร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา281-286.pdf (230 kb) การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเหลือทิ้งจากโรงงาน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา305-310.pdf (341 kb) กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินสนามบินสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา317-322.pdf (408 kb) การแก้ไขการพิบัติของลาดคลองระบายน้ำ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา329-334.pdf (704 kb) การประยุกต์ใช้ระบบก่อสร้างจากบนลงล่างสำหรับอาคารจอดรถใต้สนามฟุตบอล
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา335-340.pdf (236 kb) การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการควบคุมหัวเจาะอุโมงค์เพื่อพยากรณ์การทรุดตัวของผิวดินโดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา341-346.pdf (280 kb) การศึกษาปัจจัยในการควบคุมหัวเจาะที่ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของดินโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา347-352.pdf (224 kb) การหาค่าพารามิเตอร์สำหรับทำนายการเคลื่อนตัวของดินโดยวิธีวิเคราะห์ย้อนกลับจากฐานข้อมูลภาคสนามและค่าพารามิเตอร์หัวเจาะ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา359-364.pdf (584 kb) การวิเคราะห์เสถียรภาพของอุโมงค์ NATM ในระหว่างขั้นตอนการขุดดิน โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบ 3 มิติ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา365-370.pdf (298 kb) การออกแบบผนังอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทยและสิงคโปร์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา371-376.pdf (626 kb) หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมของระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา377-382ok.pdf (289 kb) การทำนายการเคลื่อนตัวของดินจากการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีสมการเชิงวิเคราะห์แบบ 3 โซน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา383-387.pdf (338 kb) การพัฒนาระบบการตรวจวัดการทรุดตัวของอุโมงค์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา407-412.pdf (212 kb) ผิวจราจรแอสฟัลต์แบบพรุน : กรณีศึกษาของวัสดุจากชุมแพและน้ำยืน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา431-436.pdf (476 kb) SMALL-STRAIN STRESS-STRAIN PROPERTIES OF ASPHALTIC CONCRETE
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1.pdf (553 kb) MODELLING NATURAL SOILS USING STRUCTURED CAM CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 25.pdf (778 kb) การพัฒนาโครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบอัดแรงเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
วิวัฒนาการงาน Diaphragm wall ในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 815-820.pdf (220 kb) ผลกระทบของที่จอดแล้วจรต่อผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 821-826.pdf (143 kb) การวางแผนจัดสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้าสำหรับร้านสะดวกซื้อ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 827-832.pdf (313 kb) การประยุกต์ใช้กราฟสะสมเชิงเอียงในการวิเคราะห์ปัญหาจราจรบนถนนอังรีดูนังต์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 839-848.pdf (274 kb) IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY FOR CROSS-BORDER FREIGHT TRANSPORT IN SAVANNAKHET,LAO PDR
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 857-862.pdf (410 kb) การประยุกต์แนวคิดด้านโลจิสติกส์กบปัญหาการจัดแผนการตรวจของตำรวจสายตรวจ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 869-874.pdf (172 kb) พฤติกรรมของลูกค้าสถานีบริการน้ำมันและการสร้างโอกาสในการหารายได้เพิ่มให้แก่ธุรกิจ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 875-878.pdf (230 kb) ข้อมูลด้านวิศวกรรมการจราจรผังเมืองรวมทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 879-884.pdf (280 kb) อิทธิพลของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีต่อรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 885-890.pdf (407 kb) การศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 891-896.pdf (118 kb) การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์การเตรียมการจัดหาอากาศยานกองทัพอากาศ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 897-902.pdf (127 kb) การประยุกต์ใช้หลักการโลจิกสติกส์แบบลีนในงานกระจายสินค้า
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 903-908.pdf (128 kb) การวิเคราะห์รูปแบบโซ่อุปทานสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
แบบจำลองระบบพลวัตของการใช้พลังงานในการขนส่งในระดับเมืองภูมิภาคของประเทศไทย กรณีศึกษาเขตเมืองเชียงใหม่
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 909-913.pdf (152 kb) การศึกษาความเป็นไปได้ของบริษัทกลางสำหรับการประมูลเชิงจัดกลุ่มเพื่อการจัดหาบริการขนส่งในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 923-928.pdf (134 kb) CUBE DYNASIM ในการออกแบบที่จอดรถ กรณี ศึกษา บริษัท ABC USING CUBE
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 929-934.pdf (662 kb) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการหยิบเก็บสินค้าในคลังสินค้า
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 935-940.pdf (182 kb) DETERMINISTIC, STOCHASTIC AND ROBUST OPTIMIZATIONS OF DYNAMIC INTEGRATED NETWORK AND TRAFFIC SIGNAL DESIGN PROBLEM: METAHEURISTIC APPOACH
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 941-946.pdf (139 kb) การศึกษาปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศของไทยด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 947-952.pdf (143 kb) วิธีกรค้นหาเฉพาะแห่งขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญญาการจัดเส้นทางการเดินรถที่มีกรอบเวลา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 965-969.pdf (268 kb) THE PEDESTRIAN POTENTIAL INDEX AND THE PEDESTRIAN DEFICIENCY INDEX WITHIN KHON KAEN UNIVERSITY AREA BY GIS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 971-977.pdf (192 kb) แนวคิดการพัฒนาแบบจำลองการขนส่งสินค้าระดับประเทศ สำหรับประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 979-984.pdf (133 kb) แบบจำลองการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยการประมูลเชิงกลุ่ม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 985-990.pdf (128 kb) การประยุกต์ใช้ กระบวนการพัฒนาธุรกิจกับการเพิ่มผลผลิตกระบวนการโลจิสติกส์ทางทหาร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 991-995.pdf (167 kb) วิธีการออกแบบส่วนผสมสำหรับการนำวัสดุโครงสร้างผิวทางเดิมกลับมาใช้ใหม่ ชนิดผสมเย็นด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 997-1002.pdf (176 kb) ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายแบบร่องล้อกับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตของถนนลาดยางในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1011-1016.pdf (122 kb) ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจในการซ่อมคืนสภาพยานพาหนะในกองทัพอากาศ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 833-838work.pdf (549 kb) ลักษณะการจราจรบริเวณก่อนถึงด่านตรวจ : กรณีศึกษาด่านตรวจป่าก่อดำ จ. เชียงราย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 849-855.pdf (1,172 kb) แนวทางการวิเคราะห์เพื่อประเมินนโยบายด้านการขนส่งโดยพิจารณาความยั่งยืนของเมือง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1025-1029.pdf (124 kb) การศึกษาปัจจัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีผลต่อการฝ่าฝืนกฎจราจร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1031-1308.pdf (373 kb) การประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการจราจรและขนส่งพื้นที่ศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1039-1042.pdf (159 kb) การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนเชิงพื้นที่จากข้อมูลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดมหาสารคาม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1043-1048.pdf (416 kb) การวิเคราะห์ทางจลนพลศาสตร์เพื่อการประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการชนระหว่างยวดยานจากการจราจรบนถนน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 953-958.pdf (507 kb) แบบจำลองสถานการณ์เกมการแข่งขันของสายการบิน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1017-1023.pdf (489 kb) การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1049-1054.pdf (155 kb) แนวทางการจัดการจราจรและขนส่งเพื่อลดและป้องกันอุบัติภัยบนทางพิเศษ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1069-1075.pdf (571 kb) ACCURACY ASSESSMENT FOR DGPS NTRIP BY USING GPRS INTERNET CONNECTION IN BANGKOK AREA
 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th