หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 10
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  EIT eJournal
ชื่อบทความ
                Advance search
 

บทความบางหมวด อนุญาตเฉพาะสมาชิกเว็บและสมาชิก วสท. จึงจะสามารถดูเนื้อหาบทความได้
หมวด : [ทั้งหมด] [วิศวกรรมสาร] [ไฟฟ้าสาร] [บทความน่ารู้] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ] [Paper ประชุมใหญ่ วสท] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1] [จดหมายข่าว] [มุมนักออกแบบ]

พบข้อมูลจำนวน 100 รายการ
แหล่งที่มา   ชื่อบทความ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม2552
ไฟล์ ประชุมโยธา323-328.pdf (324 kb) SIMULATION OF SHALLOW OPENINGS IN JOINTED ROCK MASS UNDER
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม2552
ไฟล์ ประชุมโยธา299-303.pdf (408 kb) RADIAL CONSOLIDATION CHARACTERISTICS OF CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม2552
ไฟล์ ประชุมโยธา261-265.pdf (180 kb) STRENGTH CHARACTERISTIC OF CEMENT BOTTOM-ASH ADMIXED SOIL
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม2552
ไฟล์ ประชุมโยธา233-237.pdf (168 kb) A STUDY ON PULLOUT BEARING RESISTANCE OF A NEW INEXTENSIBLE
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา311-316.pdf (313 kb) STRAIN AND LOAD DISTRIBUTIONS OF SOIL CEMENT COLUMN
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา287-292.pdf (175 kb) การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้เถ้าก้นเตา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา39-49.pdf (1,255 kb) วิวัฒนาการงาน Diaphragm wall ในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา71-76.pdf (372 kb) COMPARISON BETWEEN SHEAR STRENGTHS OF CHIANG MAI SAND FROM DIRECT SIMPLE SHEAR AND DIRECT SHEAR TESTS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา89-95.pdf (182 kb) CONSISTENT INTEGRATION SCHEME FOR KINEMATIC HARDENING MULTISURFACE HYPERPLASTICITY: ONE DIMENSIONAL MOTIVATION
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา135-140.pdf (422 kb) SIMULATION OF JOINTED ROCK SLOPE UNDER DYNAMIC LOADINGS AND SUBMERGED CONDITION USING PHYSICAL MODELS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา141-146.pdf (339 kb) A STUDY OF DEFORMATION BEHAVIOUR OF AN INSTRUMENTED SLOPE SUBJECT TO RAINFALL NEAR THADAN DAM THAILAND
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา389-393.pdf (328 kb) FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR EVALUATING THE EFFECTS OF TUNNELING
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา185-193.pdf (652 kb) A NUMERICAL STUDY OF DYNAMIC RESPONSES OF SANDY SOILS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา141-146.pdf (339 kb) A STUDY OF DEFORMATION BEHAVIOUR OF AN INSTRUMENTED SLOPE
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา293-298.pdf (175 kb) การปรับปรุงคุณภาพของหินคลุกและทรายโดยใช้เถ้าก้นเตา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา227-231.pdf (244 kb) SENSITIVITY ANALYSES OF GEOGRID REINFORCED LIGHTWEIGHT GEOMATERIALS EMBANKMENT ON SOFT BANGKOK CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา245-250.pdf (172 kb) STUDY ON A POTENTIAL OF USING HYPOPLASTIC MODEL FOR CEMENT ADMIXED BANGKOK CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา83-88.pdf (1,034 kb) ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่นเฉือน ค่าการตอกทดลองมาตรฐาน และกำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินในกรุงเทพมหานครและบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา97-101.pdf (718 kb) ผลของอุณหภูมิต่อการซึมผ่านของน้ำในดินขาวเกาลิน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา103-108.pdf (272 kb) การประเมินความเหมาะสมของชั้นกันซึมดินบดอัด สำหรับสถานที่ฝังกลบ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา419-424.pdf (264 kb) ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการยุบตัวถาวรของแอสฟัลติกคอนกรีต
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา413-418.pdf (336 kb) การซ้อนทับระหว่างเวลากับอุณหภูมิสำหรับการทดสอบแรงอัดแกนเดี่ยวของแอสฟัลติกคอนกรีต
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา109-114.pdf (505 kb) การเคลื่อนตัวของน้ำมันเบาผ่านทรายที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำในถังทดสอบแบบสองมิติ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา115-121.pdf (510 kb) พฤติกรรม POST-SURCHARGE SECONDARY SETTLEMENT ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา165-171.pdf (421 kb) การเคลื่อนตัวของเสาเข็มเนื่องจากการก่อสร้างฐานรากในชั้นดินกรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา159-164.pdf (270 kb) ความเค้นในดินลมหอบเนื่องจากการกระทำต่อเสาเข็ม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา25-37.pdf (776 kb) การพัฒนาโครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบอัดแรงเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา51-56.pdf (449 kb) อิทธิพลของปูนขาวต่อการหดตัวของดินเหนียวบวมตัวที่พบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา425-430.pdf (309 kb) EVALUATION OF STIFFNESS VALUES OF GROUND BASE AND ASPHALTIC CONCRETE BY FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER (FWD) AND PLATE LOAD TEST (PLT)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา401-406.pdf (518 kb) ระบบตรวจวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา395-399.pdf (354 kb) การประเมินความเสียหายของอาคารในบริเวณพื้นที่ทรุดตัวจากงานขุดเจาะอุโมงค์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา267-272.pdf (207 kb) การใช้ตะกรันเหล็กโม้เพื่อเป็นวัสดุพื้นทาง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา257-260.pdf (155 kb) ตัวแปรปริมาณปูนซีเมนต์เทียบเท่า – พารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์ การพัฒนากำลังอัดของดินซีเมนต์เถ้าลอย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา251-256.pdf (398 kb) เถ้าลอย – วัสดุกระจายตัวในดินซีเมนต์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา213-219.pdf (168 kb) การวัดค่าความเร็วคลื่นเฉือนด้วยการตรวจวัดความสั่นของคลื่นผิวดินแบบ 2 จุดพร้อมกัน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา129-134.pdf (471 kb) การพัฒนาเครื่องวัดความดันน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา239-244.pdf (292 kb) การศึกษาพฤติกรรมของดินทรายปนทรายแป้งที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยการผสมน้ำยางพาราธรรมชาติเพื่อใช้ในการป้องกันดินถล่ม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา57-62.pdf (156 kb) ผลของทรายต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา221-226.pdf (235 kb) การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยใช้ท่อสังเคราะห์ระบายน้ำในแนวดิ่งด้วยวิธีความดันสุญญากาศ และความร้อน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา77-81.pdf (333 kb) การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนโดยตรงของดินทรายปนเปื้อนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา135-140notok.pdf (422 kb) SIMULATION OF JOITED ROCK SLOPE UNDER DYNAMIC LOADINGS AND SUBMERGED CONDITION USING PHYSICAL MODELS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา153-158.pdf (1,180 kb) อิทธิพลของความยาวเข็มพืดต่อค่ากำลังของฐานรากเข็มพืด
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา173-177.pdf (208 kb) การเปรียบเทียบผลการทำนายโดยสูตรตอกเสาเข็มในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา63-69.pdf (215 kb) การประมาณค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพฯโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา1-23.pdf (619 kb) MODELLING NATURAL SOILS USING STRUCTURED CAM CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา179-183.pdf (301 kb) ข้อแนะนำในการออกแบบเสาเข็มในบริเวณกรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา273-279.pdf (292 kb) การปรับปรุงคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดินเหนียวสงขลาด้วยเถ้าจากการของเสียอุตสาหกรรมเกษตร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา281-286.pdf (230 kb) การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเหลือทิ้งจากโรงงาน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา305-310.pdf (341 kb) กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินสนามบินสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา317-322.pdf (408 kb) การแก้ไขการพิบัติของลาดคลองระบายน้ำ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา329-334.pdf (704 kb) การประยุกต์ใช้ระบบก่อสร้างจากบนลงล่างสำหรับอาคารจอดรถใต้สนามฟุตบอล
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา335-340.pdf (236 kb) การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการควบคุมหัวเจาะอุโมงค์เพื่อพยากรณ์การทรุดตัวของผิวดินโดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา341-346.pdf (280 kb) การศึกษาปัจจัยในการควบคุมหัวเจาะที่ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของดินโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา347-352.pdf (224 kb) การหาค่าพารามิเตอร์สำหรับทำนายการเคลื่อนตัวของดินโดยวิธีวิเคราะห์ย้อนกลับจากฐานข้อมูลภาคสนามและค่าพารามิเตอร์หัวเจาะ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา359-364.pdf (584 kb) การวิเคราะห์เสถียรภาพของอุโมงค์ NATM ในระหว่างขั้นตอนการขุดดิน โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบ 3 มิติ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา365-370.pdf (298 kb) การออกแบบผนังอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทยและสิงคโปร์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา371-376.pdf (626 kb) หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมของระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา377-382ok.pdf (289 kb) การทำนายการเคลื่อนตัวของดินจากการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีสมการเชิงวิเคราะห์แบบ 3 โซน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา383-387.pdf (338 kb) การพัฒนาระบบการตรวจวัดการทรุดตัวของอุโมงค์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา407-412.pdf (212 kb) ผิวจราจรแอสฟัลต์แบบพรุน : กรณีศึกษาของวัสดุจากชุมแพและน้ำยืน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ ประชุมโยธา431-436.pdf (476 kb) SMALL-STRAIN STRESS-STRAIN PROPERTIES OF ASPHALTIC CONCRETE
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1.pdf (553 kb) MODELLING NATURAL SOILS USING STRUCTURED CAM CLAY
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 25.pdf (778 kb) การพัฒนาโครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบอัดแรงเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
วิวัฒนาการงาน Diaphragm wall ในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 815-820.pdf (220 kb) ผลกระทบของที่จอดแล้วจรต่อผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 821-826.pdf (143 kb) การวางแผนจัดสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้าสำหรับร้านสะดวกซื้อ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 827-832.pdf (313 kb) การประยุกต์ใช้กราฟสะสมเชิงเอียงในการวิเคราะห์ปัญหาจราจรบนถนนอังรีดูนังต์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 839-848.pdf (274 kb) IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY FOR CROSS-BORDER FREIGHT TRANSPORT IN SAVANNAKHET,LAO PDR
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 857-862.pdf (410 kb) การประยุกต์แนวคิดด้านโลจิสติกส์กบปัญหาการจัดแผนการตรวจของตำรวจสายตรวจ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 869-874.pdf (172 kb) พฤติกรรมของลูกค้าสถานีบริการน้ำมันและการสร้างโอกาสในการหารายได้เพิ่มให้แก่ธุรกิจ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 875-878.pdf (230 kb) ข้อมูลด้านวิศวกรรมการจราจรผังเมืองรวมทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 879-884.pdf (280 kb) อิทธิพลของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีต่อรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 885-890.pdf (407 kb) การศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 891-896.pdf (118 kb) การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์การเตรียมการจัดหาอากาศยานกองทัพอากาศ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 897-902.pdf (127 kb) การประยุกต์ใช้หลักการโลจิกสติกส์แบบลีนในงานกระจายสินค้า
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 903-908.pdf (128 kb) การวิเคราะห์รูปแบบโซ่อุปทานสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
แบบจำลองระบบพลวัตของการใช้พลังงานในการขนส่งในระดับเมืองภูมิภาคของประเทศไทย กรณีศึกษาเขตเมืองเชียงใหม่
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 909-913.pdf (152 kb) การศึกษาความเป็นไปได้ของบริษัทกลางสำหรับการประมูลเชิงจัดกลุ่มเพื่อการจัดหาบริการขนส่งในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 923-928.pdf (134 kb) CUBE DYNASIM ในการออกแบบที่จอดรถ กรณี ศึกษา บริษัท ABC USING CUBE
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 929-934.pdf (662 kb) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการหยิบเก็บสินค้าในคลังสินค้า
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 935-940.pdf (182 kb) DETERMINISTIC, STOCHASTIC AND ROBUST OPTIMIZATIONS OF DYNAMIC INTEGRATED NETWORK AND TRAFFIC SIGNAL DESIGN PROBLEM: METAHEURISTIC APPOACH
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 941-946.pdf (139 kb) การศึกษาปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศของไทยด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 947-952.pdf (143 kb) วิธีกรค้นหาเฉพาะแห่งขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญญาการจัดเส้นทางการเดินรถที่มีกรอบเวลา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 965-969.pdf (268 kb) THE PEDESTRIAN POTENTIAL INDEX AND THE PEDESTRIAN DEFICIENCY INDEX WITHIN KHON KAEN UNIVERSITY AREA BY GIS
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 971-977.pdf (192 kb) แนวคิดการพัฒนาแบบจำลองการขนส่งสินค้าระดับประเทศ สำหรับประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 979-984.pdf (133 kb) แบบจำลองการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยการประมูลเชิงกลุ่ม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 985-990.pdf (128 kb) การประยุกต์ใช้ กระบวนการพัฒนาธุรกิจกับการเพิ่มผลผลิตกระบวนการโลจิสติกส์ทางทหาร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 991-995.pdf (167 kb) วิธีการออกแบบส่วนผสมสำหรับการนำวัสดุโครงสร้างผิวทางเดิมกลับมาใช้ใหม่ ชนิดผสมเย็นด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 997-1002.pdf (176 kb) ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายแบบร่องล้อกับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตของถนนลาดยางในประเทศไทย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1011-1016.pdf (122 kb) ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจในการซ่อมคืนสภาพยานพาหนะในกองทัพอากาศ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 833-838work.pdf (549 kb) ลักษณะการจราจรบริเวณก่อนถึงด่านตรวจ : กรณีศึกษาด่านตรวจป่าก่อดำ จ. เชียงราย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 849-855.pdf (1,172 kb) แนวทางการวิเคราะห์เพื่อประเมินนโยบายด้านการขนส่งโดยพิจารณาความยั่งยืนของเมือง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1025-1029.pdf (124 kb) การศึกษาปัจจัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีผลต่อการฝ่าฝืนกฎจราจร
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1031-1308.pdf (373 kb) การประยุกต์ใช้ตัวแบบหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุจากการจราจรและขนส่งพื้นที่ศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1039-1042.pdf (159 kb) การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนเชิงพื้นที่จากข้อมูลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดมหาสารคาม
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1043-1048.pdf (416 kb) การวิเคราะห์ทางจลนพลศาสตร์เพื่อการประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการชนระหว่างยวดยานจากการจราจรบนถนน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 953-958.pdf (507 kb) แบบจำลองสถานการณ์เกมการแข่งขันของสายการบิน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1017-1023.pdf (489 kb) การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1049-1054.pdf (155 kb) แนวทางการจัดการจราจรและขนส่งเพื่อลดและป้องกันอุบัติภัยบนทางพิเศษ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
> พฤษภาคม 2552
ไฟล์ 1069-1075.pdf (571 kb) ACCURACY ASSESSMENT FOR DGPS NTRIP BY USING GPRS INTERNET CONNECTION IN BANGKOK AREA
 
?????? ????? ????????????? ??????????? ?????
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th