หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  EIT eJournal
ชื่อบทความ
                Advance search
 

บทความบางหมวด อนุญาตเฉพาะสมาชิกเว็บและสมาชิก วสท. จึงจะสามารถดูเนื้อหาบทความได้
หมวด : [ทั้งหมด] [วิศวกรรมสาร] [ไฟฟ้าสาร] [บทความน่ารู้] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ] [Paper ประชุมใหญ่ วสท] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1] [จดหมายข่าว] [มุมนักออกแบบ]

พบข้อมูลจำนวน 100 รายการ
แหล่งที่มา   ชื่อบทความ
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 1-1 การทดสอบหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำประปาโดยวิธีทดสอบเป็นขั้นตอนแบบวิธีปิดและเปิด_ศราวุฒิ ก๋องใจ.pd (472 kb) การทดสอบหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำประปาโดยวิธีทดสอบเป็นขั้นตอนแบบวิธีปิดและเปิด
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 2-1 การประเมินประสิทธิภาพของคานไม้ยางพาราประกอบลามิเนตเสริมกำลังด้วย-วรพจน์ ประชาเสรี.pdf (908 kb) การประเมินประสิทธิภาพของคานไม้ยางพาราประกอบลามิเนตเสริมกำลังด้วย วัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยภายใต้การดัด
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 3-1 Experimental Investigation of Reinforced Concrete Beams Strengthened by Skeleton Steel and Fe.pd (801 kb) Experimental Investigation of Reinforced Concrete Beams Strengthened by Skeleton Steel and Ferrocement Cover
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 4-1 กรณีศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตและติดตั้งผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ-รุ่งโรจน์ ศรีวิเชียร.pdf (386 kb) กรณีศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตและติดตั้งผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ สำหรับอาคารสูงโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยวิธีเพทริเน็ทส์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 5-1 ตารางการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมที่สุด โดยเจเนติกอัลกอริทึม_ลัดดา ตันวาณิชกุล.pdf (446 kb) ตารางการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมที่สุดโดยเจเนติกอัลกอริทึม
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 6-1 การวิเคราะห์วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบขนานและแบบผสมขนานอนุกรม-เนื้อเพชร  สาระศิริ.pdf (554 kb) การวิเคราะห์วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบขนานและแบบผสมขนานอนุกรม
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 7-1 วงจรกรองกระแสฮาร์มอนิกส์ลำดับศูนย์สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟสสี่สาย_ชัชวาลย์ เยรบุตร.pdf (581 kb) วงจรกรองกระแสฮาร์มอนิกส์ลำดับศูนย์สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟสสี่สาย
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 8-1 Fault Location Algorithm and Development the Automated Fault Location System_ชูวงศ์ วัฒนศักดิ.pd (401 kb) Fault Location Algorithm and Development the Automated Fault Location System
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 9-1 การศึกษาการประหยัดพลังงานในรถโดยสารประจำทางโดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์และชนิดเชื้อเพลิง_อภิรักษ์.pd (238 kb) การศึกษาการประหยัดพลังงานในรถโดยสารประจำทางโดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์และชนิดเชื้อเพลิง
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 10-1 ผลของพีเอชต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบีสำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น-กนกกาญจน์ กาญจนวัฒน์.pdf (230 kb) ผลของพีเอชต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบีสำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 11-1 ผลของความลาดชันความเร็วต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์-ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์.pdf (239 kb) ผลของความลาดชันความเร็วต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 12-1 ผลของจำนวนแผ่นกั้นที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้นโดยใช้ระบบเอบีอาร์ -นิรมล กรีอารีย์.pdf (172 kb) ผลของจำนวนแผ่นกั้นที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้นโดยใช้ระบบเอบีอาร์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 1 2553
ไฟล์ 13-1 การกำจัดสารอินทรีย์ และสีด้วยกระบวนการเฟนตัน และกระบวนการสร้างตะกอน ในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อ.pd (179 kb) การกำจัดสารอินทรีย์และสีด้วยกระบวนการเฟนตันและกระบวนการสร้างตะกอนในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 1-2 อิทธิพลของชนิดปริซึมต่อการประเมินกำลังอัดของวัสดุก่อบล็อกประสาน_กริสน์ ชัยมูล.pdf (216 kb) อิทธิพลของชนิดปริซึมต่อการประเมินกำลังอัดของวัสดุก่อบล็อกประสาน
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 2-2 กำลังอัดและพฤติกรรมของวัสดุก่อบล็อกประสานภายใต้แรงเยื้องศูนย์_กริสน์ ชัยมูล.pdf (261 kb) กำลังอัดและพฤติกรรมของวัสดุก่อบล็อกประสานภายใต้แรงเยื้องศูนย์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 3-2 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการขยายตัวและปรากฏการณ์ของ ASR _สุวิมล สัจจวาณิชย์.pdf (291 kb) ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการขยายตัวและปรากฏการณ์ของ ASR
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 4-2 ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบแม่น้ำไหลผ่านในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย_ชัยยุทธ ชิณนะราศรีfina (316 kb) ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบแม่น้ำไหลผ่านในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 5-2 ผลกระทบของการเลือกใช้วิธี CPM และ RSM ในการวางแผน_ชัยยศ ลักษณะวิลัย-14-01-53.pdf (331 kb) ผลกระทบของการเลือกใช้วิธี CPM และ RSM ในการวางแผน
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 6-2 TRIGGERED-RAINFALL LANDSLIDE HAZARD PREDICTION _Thaiyuenwong, Mairaing_.pdf (504 kb) Triggered-Rainfall Landslide Hazard Prediction
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 7-2 Direct Tension Tests of Intact Rocks Using Compression-to-Tension Load Converter-กิตติเทพ เฟื่อง (1,125 kb) Direct Tension Tests of Intact Rocks Using Compression-to-Tension Load Converter
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 8-2 การกำจัดฮาร์มอนิกในระบบขับเคลื่อนกระแสสลับด้วยวิธีไฮบริด_ศุภกร วิศวภัทรธนธร-7-01-53.pdf (597 kb) การกำจัดฮาร์มอนิกในระบบขับเคลื่อนกระแสสลับด้วยวิธีไฮบริด
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 9-2 วิธีการระบุเอกลักษณ์ฮาร์มอนิกด้วยวิธีการแปลงสเปซเวกเตอร์ประกอบกับวิธีฟูริเยร์วินโดว์เลื่อน-ชินพั (540 kb) วิธีการระบุเอกลักษณ์ฮาร์มอนิกด้วยวิธีการแปลงสเปซเวกเตอร์ประกอบกับวิธีฟูริเยร์วินโดว์เลื่อน
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 10-2 การศึกษาพฤติกรรมความแข็งเครียดจากการเปลี่ยนรูปของเหล็กแผ่นรีดร้อน SAPH440_เมธี จิตวิริยนนท์.pdf (1,681 kb) การศึกษาพฤติกรรมความแข็งเครียดจากการเปลี่ยนรูปของเหล็กแผ่นรีดร้อน SAPH440
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 11-2 หัวพ่นไฟแบบวัสดุพรุนโดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง_บัณฑิต กฤตาคม.pdf (298 kb) หัวพ่นไฟแบบวัสดุพรุนโดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 12-2 พฤติกรรมการหล่อลื่นแบบเทอร์โมอิลาสโตไฮโดรไดนามิกด้วยสารหล่อลื่นแบบของไหลนิวโตเนี่ยน-สุนทรี.pdf (402 kb) พฤติกรรมการหล่อลื่นแบบเทอร์โมอิลาสโตไฮโดรไดนามิกด้วยสารหล่อลื่นแบบของไหลนิวโตเนี่ยน
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 13-2 Flight Control System Design Optimisation via Genetic Programming_อนุชา  รัตนภราดร.pdf (226 kb) Flight Control System Design Optimisation via Genetic Programming
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 14-2 อิทธิพลของกรรมวิธีสเฟียรอยไดซิงสามลำดับต่อความสึกหรอของดอกสว่านในการเจาะเหล็กหล่อสีเทา_สุภกิจ ข (554 kb) อิทธิพลของกรรมวิธีสเฟียรอยไดซิงสามลำดับต่อความสึกหรอของดอกสว่านในการเจาะเหล็กหล่อสีเทา
บทความน่ารู้
> ปีที่ 21 เล่มที่ 2 2553
ไฟล์ 15-2 เทคนิคการจัดระยะห่างช่องสัญญาณแบบ RAUS ในระบบส่งสัญญาณ DWDM -วิศววิท ราชณรงค์.pdf (303 kb) เทคนิคการจัดระยะห่างช่องสัญญาณแบบ RAUS ในระบบส่งสัญญาณ DWDM
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 1-52.pdf (1,199 kb) การประเมินความเสี่ยงของอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแรงกระทำของแผ่นดินไหวในระยะไกล
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 2-52.pdf (266 kb) Travel Mode Choice Modeling Using Fuzzy Extension of the Analytic Network Process: A Case Study of Palinda Nuwara
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 3-52.pdf (191 kb) ปัญหา, ปัจจัยและการปรับปรุงงานก่อสร้างที่ล่าช้าของงานราชการ
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 4-52.pdf (1,012 kb) รถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กสนับสนุนการพัฒนาโครงการบีอาร์ทีในเมืองที่กำลังพัฒนาในเอเชียโดยบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากพื้นที่เมืองที่มีการขยายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบถึงเส้นทางบีอาร์ที
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 4-52.pdf (1,012 kb) รถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กสนับสนุนการพัฒนาโครงการบีอาร์ทีในเมืองที่กำลังพัฒนาในเอเชียโดยบริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากพื้นที่เมืองที่มีการขยายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบถึงเส้นทางบีอาร์ที
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 5-52.pdf (239 kb) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลดการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
พลังงานการแตกหักของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของมวลรวมหยาบชนิดต่างๆ
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 7-52.pdf (255 kb) ผลกระทบของการแทนที่เถ้าชานอ้อยในมวลรวมละเอียดต่อคุณสมบัติทางกลของปูนฉาบ
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 8-52.pdf (209 kb) ความสำคัญของคอนสเตรนท์ที่ใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารสูง
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 1 2552
ไฟล์ 9-52.pdf (830 kb) การเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนรอยต่ออลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 304
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 2-3 Physical Model Simulation of Shallow Openings in Jointed Rock.pdf (496 kb) Physical Model Simulation of Shallow Openings in Jointed Rock
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 1-3 ค่าตัวคูณประสิทธิผลและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของเถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต.pdf (217 kb) ค่าตัวคูณประสิทธิผลและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของเถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 3-3 Influence of Soil Models on Numerical Simulation of Geotechnical works in Bangkok subsoil.pdf (721 kb) Influence of Soil Models on Numerical Simulation of Geotechnical works in Bangkok subsoil
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 4-3 เสาเหล็กสี่เหลี่ยมหน้าตัดกลวงเติมคอนกรีตในรูภายใต้แรงกระทำวนซ้ำ.pdf (307 kb) เสาเหล็กสี่เหลี่ยมหน้าตัดกลวงเติมคอนกรีตในรูภายใต้แรงกระทำวนซ้ำ
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 5-3 Innovative Tools for Highway Construction Quality Control.pdf (259 kb) Innovative Tools for Highway Construction Quality Control
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 6-3 การยอมรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร.pdf (205 kb) การยอมรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 7-3 Effect of connection reinforcement details on performance of full-scale precast concrete beam-co (426 kb) Effect of connection reinforcement details on performance of full-scale precast concrete beam-column connection designed for gravity
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 8-3 ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ _วิทยาเขตบางเขน_.pdf (260 kb) ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 9-3 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับกล้องจุลทัศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์.pdf (341 kb) การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับกล้องจุลทัศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 10-3 การผลิตแผ่นยิปซัมที่มีส่วนผสมของเศษฝุ่นฝ้าย.pdf (216 kb) การผลิตแผ่นยิปซัมที่มีส่วนผสมของเศษฝุ่นฝ้าย
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 11-3 Strategic Customer Relationship Management _CRM_ of Professional Service Enterprises.pdf (622 kb) Strategic Customer Relationship Management (CRM) of Professional Service Enterprises
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 3 2552
ไฟล์ 12-3 จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับน้ำเสียชุบโลหะโครเมียม _VI_ โดยใช้ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน.p (303 kb) จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับน้ำเสียชุบโลหะโครเมียม (VI) โดยใช้ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 1-4 Prediction of Long-Term Strength of Some Weak Rocks-กิตติเทพ.pdf (518 kb) Prediction of Long-Term Strength of Some Weak Rocks
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 2-4 การทำนายมลพิษทางอากาศจากทางพิเศษในกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลองเชิงสถิติ-นิรันดร์.pdf (316 kb) การทำนายมลพิษทางอากาศจากทางพิเศษในกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลองเชิงสถิติ และการจำลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 3-4 Modeling of RC column with lap splices strengthened by Fiber Reinforced Polymer _FRP_.pdf (701 kb) Modeling of RC column with lap splices strengthened by Fiber Reinforced Polymer (FRP)
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 4-4 แหล่งจ่ายกำลังดีซีสำหรับหลอดเทโทรดในเครื่องกำเนิดแสงสยาม-วิเวก.pdf (429 kb) แหล่งจ่ายกำลังดีซีสำหรับหลอดเทโทรดในเครื่องกำเนิดแสงสยาม
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 5-4 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมรอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kV-เผด็จ.pdf (483 kb) การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมรอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kV ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 6-4 แบบจำลองไฟสลับสำหรับควบคุมอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ผ่านแรงดันไฟตรงด้านเข้า-ปราโมช.pdf (348 kb) แบบจำลองไฟสลับสำหรับควบคุมอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ผ่านแรงดันไฟตรงด้านเข้า
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 8-4 Experimental performance of solar chimney window on school building-วิทยา.pdf (146 kb) Experimental performance of solar chimney window on school building
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 9-4 การศึกษาลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานโซ่อุปทานใน-ธนวัฒน์.pdf (168 kb) การศึกษาลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานโซ่อุปทานใน อุตสาหกรรมประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
การศึกษาชนิดของฟิล์มเคลือบแข็งและความแข็งแรงของวัสดุ ที่ส่งผลต่อปริมาณการสึกหรอ โดยการทำงานด้วยวิธี Ball-on-disk
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 11-4 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินและเลือกเครื่องจักร-ณัฐสิทธิ์.pdf (365 kb) การพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินและเลือกเครื่องจักร กรณีศึกษาบริษัท ผลิตหัวเขียน-อ่านข้อมูล ฮาร์ดดิสก์สำหรับคอมพิวเตอร์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 12-4 การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์-สมภพ.pdf (240 kb) การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 13-4 การวิเคราะห์กิจกรรม เพื่อจัดทำต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตมอเตอร์-นพดล.pdf (275 kb) การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อจัดทำต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตมอเตอร์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 14-4 การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป-สุธี.pdf (178 kb) การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 15-4 ที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ – ปัญหา 100 ล้าน-ประเสริฐ.pdf (244 kb) ที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปัญหา 100 ล้าน
บทความน่ารู้
> ปีที่ 20 เล่มที่ 4 2552
ไฟล์ 7-4 Polygonal-Acicular FerritePearlite Microstructure and Mechanical Properties of.PDF (525 kb) Polygonal-Acicular Ferrite/Pearlite Microstructure and Mechanical Properties of Microalloyed Low Carbon Cast Steels
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 1-51 A Modifed Structured Cam Clay Model.pdf (299 kb) A Modified Structured Cam Clay Model
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 2-51 คุณสมบัติของปูนฉาบมวลเบาที่ผสมเถ้าชีวมวล-ภูษิต-บุรฉัตร.pdf (482 kb) คุณสมบัติของปูนฉาบมวลเบาที่ผสมเถ้าชีวมวล
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 3-51 การใช้ระบบวิเคราะห์สเปคตรัมของรังสีอินฟราเรดแบบใกล้เพื่อตรวจสอบการเสื่อมสภาพคอนกรีต.pdf (1,389 kb) การใช้ระบบวิเคราะห์สเปคตรัมของรังสีอินฟราเรดแบบใกล้เพื่อตรวจสอบการเสื่อมสภาพคอนกรีต
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 4-51 Soil Displacements due to Tun.pdf (624 kb) Soil Displacements due to Tunneling in Dense Silty Sand Layer Underneath Bridge Pile Foundation in Bangkok
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 5-51 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของผิวทางลาดยางในถนนที่มีปริมาณจราจรต่ำ.pdf (275 kb) การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของผิวทางลาดยางในถนนที่มีปริมาณจราจรต่ำโดย วิธีลูกโซ่มาร์คอฟเพื่อการวางแผนงานบำรุงทาง
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 6-51 การออกแบบขดลวดแม่เหล็กหกขั้วแก้ไข.pdf (387 kb) การออกแบบและสร้างขดลวดแม่เหล็กหกขั้ว สำหรับวงกักเก็บอิเล็กตรอนพลังงาน 1.2 GeV ของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน - ประเทศไทย
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 8-51 Cutting Forces and Surface Quality in Precision Milling.pdf (147 kb) Cutting Forces and Surface Quality in Precision Milling of Hardened Steel with Cubic Boron Nitride Cutting Tools
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 9-51 การรั่วไหลของโลหะหนักจากก้อนหล่อแข็งของเสีย.pdf (190 kb) การรั่วไหลของโลหะหนักจากก้อนหล่อแข็งของเสียที่เตรียม โดยการกระตุ้นเถ้าแกลบดำด้วยด่าง
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 2 2551
ไฟล์ 1-2.PDF (154 kb) Expansion and Compressive Strength of Concrete with Expansive Additive
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 1 2551
ไฟล์ 3-2.PDF (1,021 kb) Mechanical Properties and Microstructure of Plain Low-Carbon Steels after Quenching
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 2 2551
ไฟล์ 4-2.PDF (334 kb) Modeling the Multi-Criteria Highway Corridor Selection with Uncertainties Using the Stochastic Analytic Network Process
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 2 2551
ไฟล์ 5-2.PDF (275 kb) การวางแผนงานบำรุงรักษาผิวทางโดยใช้แบบจำลองค่าใช้จ่ายต่ำสุดที่เหมาะสม
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 2 2551
ไฟล์ 6-2.PDF (175 kb) การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับมาตรการวางแผนจัดการน้ำและการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 2 2551
ไฟล์ 7-2.PDF (425 kb) การออกแบบและสร้างเครื่องขัดผิวท่อนอ้อยชนิดขัดตามแนวเส้นรอบวงลำอ้อย
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 2 2551
ไฟล์ 8-2.PDF (289 kb) คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุซีเมนต์ที่แข็งตัวแล้วภายใต้การบ่มด้วยพลังงานไมโครเวฟร่วมกับ ระบบสายพานลำเลียงต่อเนื่อง
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 2 2551
ไฟล์ 9-2.PDF (256 kb) จีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าถ่านหินและเถ้าชีวมวล ตอนที่ 1 : ผลกระทบของสัดส่วนผสมต่อกำลังอัด
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 2 2551
ไฟล์ 10-2.PDF (479 kb) จีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ทำจากเถ้าถ่านหินและเถ้าชีวมวล ตอนที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการเกิดปฏิกิริยาและกำลังอัด
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 3 2551
ไฟล์ 1-3 ผลกระทบของผงฝุ่นทรายไส้แบบที่มีต่อความทนทานของคอนกรีต2.pdf (444 kb) ผลกระทบของผงฝุ่นทรายไส้แบบที่มีต่อความทนทานของคอนกรีต
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 3 2551
ไฟล์ 2-3 Effect of cement Content on Strength and Microstructure of cement stabilized clay.pdf (1,495 kb) Effect of Cement Content on Strength and Microstructure of Cement Stabilized Clay
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 3 2551
ไฟล์ 3-3 การเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินศักยภาพน้ำบาดาล.pdf (858 kb) การเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 3 2551
ไฟล์ 4-3 simulation or plane sliding and toppling failure using scaled - down rock slope models.pdf (808 kb) Simulation of Plane Sliding and Toppling Failure using Scaled-Down Rock Slope Models
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 3 2551
ไฟล์ 5-3 ความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียด _วสท_.pdf (533 kb) ความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียด
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 3 2551
ไฟล์ 6-3 อิทธิพลความเร็วเดินแนวของการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอลูมิเนีบม.pd (493 kb) อิทธิพลความเร็วเดินแนวของการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน ต่อความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063-T1
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 3 2551
ไฟล์ 7-3 การจัดการน้ำในนาข้าวเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำและ_.pdf (291 kb) การจัดการน้ำในนาข้าวเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำและบรรยากาศ
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 3 2551
ไฟล์ 8-3 การใช้เถ้าแกลบเปลือกไม้ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมที่ได้จากการย่อยเศษคอนกรีตเก่า.pdf (362 kb) การใช้เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมที่ได้จากการย่อยเศษคอนกรีตเก่า
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 1-4.PDF (341 kb) DURABILITY PROPERTIES OF CONCRETE WITH EXPANSIVE ADDITIVE
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 2-4.PDF (283 kb) Dynamic response of ancient masonry structure due to seismic loads
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 3-4.PDF (160 kb) Manufacturing Strategies’ Formulations: Lessons Learned from the Surveys
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 4-4.pdf (388 kb) Strength and Stiffness of Claystone Specimens Tested with Neoprene Capping
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 5-4.PDF (161 kb) TIME PREDICTION MODEL FOR HIGHWAY CONSTRUCTION
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 6-4.PDF (249 kb) การประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC สำหรับปรับปรุงกระบวนการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิกส์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 7-4.PDF (375 kb) การศึกษาสมบัติเชิงกลจากกระบวนการรีดผิวละเอียด ด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 8-4.PDF (368 kb) การสร้างระบบดักจับฝุ่นปูนต้นแบบเพื่อลดความสูญเสียและการปนเปื้อน บรรจุภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผง ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 9-4.PDF (513 kb) การหาความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินกรุงเทพฯจากการวิเคราะห์คลื่นพื้นผิว
บทความน่ารู้
> ปีที่ 19 เล่มที่ 4 2551
ไฟล์ 10-4.PDF (274 kb) การอนุรักษ์พลังงานในหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์
 
?????? ????? ????????????? ??????????? ?????
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th