หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  EIT eJournal
ชื่อบทความ
                Advance search
 

บทความบางหมวด อนุญาตเฉพาะสมาชิกเว็บและสมาชิก วสท. จึงจะสามารถดูเนื้อหาบทความได้
หมวด : [ทั้งหมด] [วิศวกรรมสาร] [ไฟฟ้าสาร] [บทความน่ารู้] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ] [Paper ประชุมใหญ่ วสท] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1] [จดหมายข่าว] [มุมนักออกแบบ]

พบข้อมูลจำนวน 55 รายการ
แหล่งที่มา   ชื่อบทความ
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ 2-7.pdf (1,429 kb) Web 2.0 การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
RFID เทคโนโลยีไร้สายพลิกโลก (ตอนที่ 2)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ทำไมเครื่องวัดส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็น TRUE RMS (ตอนที่ 2)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ไฟล์ 35-37.pdf (1,000 kb) เรื่องของ dB Notation ที่วิศวกรโทรคมนาคมลืม
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
ขั้นตอนการจดทะเบียนในสำนักงานจังหวัดท้องถิ่นเพื่อการขอใบอนุญาต อย. –อาหาร และยา
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551
พัฒนาการเวปไซต์ วสท. จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 2-7.pdf (1,803 kb) การชำรุดของกับดักเสิร์จ จากปรากฏการณ์เฟอร์โรรีโซแนนซ์
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 8-12.pdf (1,621 kb) โครงสร้างและส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 13-17.pdf (1,561 kb) ความร้อนจากการจ่ายโหลดเกินพิกัดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 18-21.pdf (1,074 kb) รูปแบบการใช้ไฟฟ้าของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 22-27.pdf (1,610 kb) Insulator Clinic
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 28-31.pdf (1,134 kb) ถึงเวลาเปลี่ยน : วิธีคิดในการพัฒนาบริการโทรคมนาคม (ตอนที่ 1)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 41-43.pdf (1,458 kb) IPv6 เทคโนโลยีเพื่ออนาคต (ตอนที่ 1)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 46-51.pdf (1,463 kb) คำถาม-คำตอบ-เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ (ตอนที่ 2)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
บุพภาคของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 59-65.pdf (1,592 kb) การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ตอนที่ 2)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 66-70.pdf (1,426 kb) ผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตอนที่ 3 : ผลกระทบต่อการควบคุมแรงดัน)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 71-74.pdf (1,195 kb) LASVEGAS what happens in VEGAS
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552
ไฟล์ 75-76.pdf (520 kb) การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องตัดโลหะด้วยลำพลาสมาโดยใช้วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบกึ่งบริดจ์
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 2-7.pdf (1,681 kb) การป้องกันระยะไกลสำหรับสายส่ง กฟภ.
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 8-11.pdf (1,075 kb) กระแสในสาย Neutral ? (ตอนที่ 3)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 12-16.pdf (1,425 kb) ผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed Generation) ต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตอนที่ 2 : ผลกระทบต่อระบบป้องกัน)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 17-24.pdf (2,032 kb) คอนเวอร์เตอร์กำลังหลายระดับสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังสูง เรื่อง กำเนิดสัญญาณ PWM สำหรับคอนเวอร์เตอร์หลายระดับ
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 25-30.pdf (1,655 kb) การให้บริการโทรคมนาคมโดยใช้เทคโนโลยี WiMax แห่งแรกของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 31-36.pdf (1,694 kb) ไฟฟ้าสำหรับห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอนที่ 2)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 37-422.pdf (1,501 kb) คำถามคำตอบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟ
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 43-48.pdf (1,641 kb) สิ่งที่ควรรู้จากการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับข้อกำหนดทั่วไป
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 55-61.pdf (1,650 kb) การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ตอนที่ 1)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 15 เล่มที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551
ไฟล์ 62-63.pdf (627 kb) การสร้างตัวกำจัดเสียงสะท้อนแบบเวลาจริงด้วยอุปกรณ์เอฟพีจีเอ
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 9-12.pdf (172 kb) ผลของแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลต่อมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 5-8.pdf (178 kb) การบรรเทาปํญหาไฟฟ้าขัดข้องที่ตู้บริภัณฑ์ประธาน (ตอนที่ 1)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 13-19.pdf (189 kb) การเบรคคืนพลังงานของระบบขับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยใช้ PWM อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน (ตอนที่1:การเบรกคืนพลังงานแบบรีเจนเนอเรทีฟเบรก)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 20-24.pdf (133 kb) IPv6 เทคโนโลยีเพื่ออนาคต (ตอนที่2)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 25-27.pdf (171 kb) ถึงเวลาเปลี่ยน : วิธีคิดในการพัฒนาบริการโทรคมนาคม (ตอนที่2)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 28-37.pdf (343 kb) การบีบอัดภาพนิ่งสีธรรมชาติโดยไม่มีการสูญเสียข้อมูลสำหรับการใช้งานในเครือข่ายเซนเซอร์แบบไร้สาย
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 38-45.pdf (360 kb) วิกฤติเศรษฐกิจโลก : ผลกระทบและแนวโน้มธุรกิจ ICT ไทย :
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 46-51.pdf (205 kb) ไฟฟ้าสำหรับเครนและรอก (ตอนที่1)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 52-57.pdf (129 kb) อาร์กทางไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 58-61.pdf (141 kb) การป้องกันอันตรายจากการเกิดอาร์กแฟลช (Arc-Flash) (ตอนที่1: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาร์กแฟลช)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 62-65.pdf (112 kb) เทคโนโลยีการกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 73-76.pdf (190 kb) ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 66-72.pdf (221 kb) เทคโนโลยีการจำแนกกลิ่นของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (ตอนที่1)
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552
ไฟล์ 81-82.pdf (85 kb) การปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรกรองสัญญาณรบกวนแบบโหมดผลต่างโดยใช้ค่าเก็บประจุร่วมเพื่อหักล้างค่าเก็บประจุแฝง
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 13 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
VoIP เทคโนโลยีสื่อสารสู่ธุรกิจยุคใหม่
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 13 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง และการจัดทำดัชนีความอ่อนไหวของทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการมลพิษชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ของ ประเทศไทย
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 13 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 20-23.pdf (935 kb) ระบบ RFID- Radio Frequency Identification
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 13 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 24-27.pdf (1,359 kb) ผลกระทบของ ENUM (E.16 Number Mapping) ต่อการให้บริการโทรคมนาคม
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 13 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 28-34.pdf (1,261 kb) Safety for High Voltage Maintenance
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 13 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 35-38.pdf (1,139 kb) ระบบผลิตไฟฟ้าเมกาโปรเจ็กต์ในประเทศไทย
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 13 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 39-45.pdf (1,926 kb) Electricity Technology Roadmap Destinations
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 13 เล่มที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2549
ไฟล์ 46-48.pdf (836 kb) โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ไฟฟ้าสาร
> ปีที่ 16 เล่มที่ 6 11-12, 2552
ไฟฟ้าสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค.52
ไฟฟ้าสาร
>
ไฟล์ CEM-020.pdf (347 kb) A STUDY ON OPTIMIZED CONSTRUCTION COST OF TELECOMMUNICATION TOWERS
 
?????? ????? ????????????? ??????????? ?????
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th