หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 11
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  EIT eJournal
ชื่อบทความ
                Advance search
 

บทความบางหมวด อนุญาตเฉพาะสมาชิกเว็บและสมาชิก วสท. จึงจะสามารถดูเนื้อหาบทความได้
หมวด : [ทั้งหมด] [วิศวกรรมสาร] [ไฟฟ้าสาร] [บทความน่ารู้] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ] [Paper ประชุมใหญ่ วสท] [การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1] [จดหมายข่าว] [มุมนักออกแบบ]

พบข้อมูลจำนวน 13 รายการ
แหล่งที่มา   ชื่อบทความ
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ Design tip-DT2.pdf (407 kb) ตอนที่ 2 : เหล็กเสริมเบี่ยงแรง
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ Design tip-D1.pdf (839 kb) ตอนที่ 1 : การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive collapse ในแผ่นพื้นไร้คาน
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 1.pdf (557 kb) พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหวและแนวทางการ ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 2_.pdf (1,689 kb) หลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว การกำาหนดรายละเอียดการเสริมเหล็กให้ม้มีคีความเหนียว เทียบ
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 3.pdf (306 kb) การรับน้ํ้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืื้นดินทีี่รองรับอาคารต้านแผ่น่นดินไหว กฏกระทรวง พ.ศ. 2550
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 4.pdf (1,226 kb) มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคาร เพืื่อต้านทานการสัั่นสะเทือนจากแผ่น่นดินไหว มยผ. 1301-50
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 5.pdf (424 kb) รูปแบบโครงสร้าง (Structural Systems)
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 6.pdf (300 kb) การออกแบบจุดต่อคาน-เสา
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 7.pdf (377 kb) การออกแบบกำแพงเฉือนต้านทานแผ่นดินไหว
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 8.pdf (586 kb) การออกแบบกำาแพงคอนกรีต เสริมเหล็กให้ม้มีความเหนียว
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 9.pdf (1,261 kb) ตัวอย่างการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว (โครงต้านทานแรงดัดร่วมกับกำแพงรับแรงเฉือน)
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 10_.pdf (1,905 kb) การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินินไหว Dual System
มุมนักออกแบบ
>
ไฟล์ 11.pdf (549 kb) การออกแบบฐานรากเสาเข็มรับ แรงแผ่นดินไหว
 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th