หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
ข่าวเด่น วสท.
  ปัจฉิมนิเทศน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Untitled-1

คณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ผศ.ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร ประธานคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ และคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขางเขน และร่วมจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิศวกรยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณประสงค์ ธาราไชย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาชิกสัมพันธ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “SMART ENGINEER” โดยก่อนการบรรยายมีการนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติ และการดำเนินการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานนี้มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 
ประกาศโดย: eit
วันที่: 2013-05-15/2013-05-15
ผู้ชม: 5,374
 

scg
HILTI
ค้นหา
ข่าว วสท.
ข่าวเด่น วสท.
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วสท. ผู้ก่อกำเนิด สภาวิศวกร
การประชาพิจารณ์ “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”
ประชาพิจารณ์มาตรฐานหม้อน้ำ ฉบับ สมอ.
ประชาพิจารณ์มาตรฐานสนามเด็กเล่น ฉบับ สมอ.
ประชาพิจารณ์มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 2 และ เล่ม 3
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 33”
การฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 35”
ประชาพิจารณ์ “มาตรฐานอาคารโครงสร้างเหล็ก เล่ม 1 และ เล่ม 2”
การสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติและการบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูง รุ่นที่ 5”
ปัจฉิมนิเทศน์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
วสท. เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ลำตะคอง
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th