หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 8
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
  วสท.คืออะไร
Untitled Document

วัตถุประสงค์ วสท.

1. ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้กับสมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ
5. สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติ
6. ส่งเสริม และพัฒนาการอบรม และทดสอบความรู้แก่สมาชิกและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศ
7. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการกำหนดจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเรียบร้อยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
8. รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก

 
ประกาศโดย: eit/eit
วันที่: 2008-09-30/2011-04-27
ผู้ชม: 139,589
 

scg
HILTI
ค้นหา
เกี่ยวกับ วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
สมัครสมาชิก วสท
ประวัติศาสตร์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
วสท.คืออะไร
ข้อบังคับของ วสท.
เกี่ยวกับสมาชิก วสท.
ติดต่อ ที่ทำการ วสท.
คำปฏิญญาวิศวกร
วสท. ผู้ก่อกำเนิด สภาวิศวกร
รวมพลังสู่ความก้าวไกล
มาร์ช วสท.
เพลง
ข้อบังคับ วสท.ฉบับแก้ไข วันที่ 24 เมษายน 2550
ข้อบังคับ (วสท.) ฉบับแก้ไข วันที่ 19 เมษายน 2556
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th