วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ตั้งอยู่เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710-1
http://www.eit.or.th      e-mail: eit@eit.or.th

u
 

hit counters
youtube video alarm clock