หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 8
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ส่งหลักฐานการชำระเงิน
โปรดระบุอีเมล์หรือเบอร์โทร หรือเลขที่สมาชิก วสท.


 
การชำระเงิน
- เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์   เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
- การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้สั่งซื้อ และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินมาที่ Fax No. : 0-2319-2710-1 หรือ eit@eit.or.th

 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th