หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา] [ความปลอดภัย]
 หยิบใส่ตะกร้าแล้ว 0เล่ม
จำนวนหนังสือ 11 เล่ม
  ชื่อหนังสือ หมวด ราคาสมาชิก ราคาปกติ
1 มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร เครื่องกล 190.00บาท 250.00 บาท
2 มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ เครื่องกล 50.00บาท 50.00 บาท
3 มาตรฐานระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ เครื่องกล 200.00บาท 200.00 บาท
4 มาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ เครื่องกล 260.00บาท 350.00 บาท
5 มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ เครื่องกล 195.00บาท 260.00 บาท
6 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย เครื่องกล 330.00บาท 450.00 บาท
7 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกล 135.00บาท 180.00 บาท
8 การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) เครื่องกล 190.00บาท 250.00 บาท
9 ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกล 375.00บาท 500.00 บาท
10 คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจทดสอบ หม้อน้ำ เครื่องกล 150.00บาท 200.00 บาท
11 คู่มือการออกแบบห้องสะอาด เครื่องกล 225.00บาท 300.00 บาท
 
ใบรายการหนังสือ/รายการหนังสือทั้งหมด  
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600~9 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th