หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา] [ความปลอดภัย]
 หยิบใส่ตะกร้าแล้ว 0เล่ม
จำนวนหนังสือ 13 เล่ม
  ชื่อหนังสือ หมวด ราคาสมาชิก ราคาปกติ
1 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ไฟฟ้า 190.00บาท 250.00 บาท
2 มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ไฟฟ้า 135.00บาท 180.00 บาท
3 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ไฟฟ้า 75.00บาท 100.00 บาท
4 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ไฟฟ้า 225.00บาท 300.00 บาท
5 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (2557) ไฟฟ้า 150.00บาท 200.00 บาท
6 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย ไฟฟ้า 150.00บาท 200.00 บาท
7 มาตาฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งหลังคา ไฟฟ้า 115.00บาท 150.00 บาท
8 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ ไฟฟ้า 250.00บาท 250.00 บาท
9 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ ไฟฟ้า 300.00บาท 400.00 บาท
10 การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟฟ้า 150.00บาท 200.00 บาท
11 คู่มือความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้า 190.00บาท 250.00 บาท
12 คู่มือคุณภาพไฟฟ้า ไฟฟ้า 225.00บาท 300.00 บาท
13 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้า 375.00บาท 500.00 บาท
 
ใบรายการหนังสือ/รายการหนังสือทั้งหมด  
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600~9 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th