หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา] [ความปลอดภัย]
 หยิบใส่ตะกร้าแล้ว 0เล่ม
จำนวนหนังสือ 12 เล่ม
  ชื่อหนังสือ หมวด ราคาสมาชิก ราคาปกติ
1 รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง ก่อสร้าง 75.00บาท 100.00 บาท
2 เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน ก่อสร้าง 90.00บาท 120.00 บาท
3 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง 450.00บาท 600.00 บาท
4 เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้าง 75.00บาท 100.00 บาท
5 แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก ก่อสร้าง 115.00บาท 150.00 บาท
6 วิศวกรรมปฐพี ** หนังสือหมด ** ก่อสร้าง 300.00บาท 400.00 บาท
7 อันตรายจาการก่อสร้าง และวิธีป้องกัน ก่อสร้าง 330.00บาท 450.00 บาท
8 ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้าน 4 ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน ก่อสร้าง 50.00บาท 50.00 บาท
9 การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต ก่อสร้าง 75.00บาท 100.00 บาท
10 การวิบัติของอาคารสาเหตุ และการแก้ไข ก่อสร้าง 330.00บาท 450.00 บาท
11 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร ก่อสร้าง 225.00บาท 300.00 บาท
12 การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ในประเทศไทย ก่อสร้าง 225.00บาท 300.00 บาท
 
ใบรายการหนังสือ/รายการหนังสือทั้งหมด  
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600~9 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th