หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา] [ความปลอดภัย]
 หยิบใส่ตะกร้าแล้ว 0เล่ม
จำนวนหนังสือ 34 เล่ม
  ชื่อหนังสือ หมวด ราคาสมาชิก ราคาปกติ
1 มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ โยธา 90.00บาท 120.00 บาท
2 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน โยธา 120.00บาท 160.00 บาท
3 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง โยธา 130.00บาท 170.00 บาท
4 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง โยธา 75.00บาท 100.00 บาท
5 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณโดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก โยธา 170.00บาท 225.00 บาท
6 มาตรฐานการจัดลำดับแบบก่อสร้างอาคารและรายละเอียดงานที่ควรมี โยธา 75.00บาท 100.00 บาท
7 มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร โยธา 90.00บาท 120.00 บาท
8 มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม โยธา 75.00บาท 100.00 บาท
9 เทคโนโลยีอาคาร โยธา 2,000.00บาท 2,000.00 บาท
10 แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร โยธา 115.00บาท 150.00 บาท
11 แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โยธา 75.00บาท 100.00 บาท
12 CM the Eastern Way (CM: วิถีตะวันออก) โยธา 195.00บาท 195.00 บาท
13 วิศวกรรมฐานราก เสาเข็มดินซีเมนต์ โยธา 400.00บาท 400.00 บาท
14 Concrete Repair and Maintenace illustrated โยธา 500.00บาท 500.00 บาท
15 DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY BOOK GEOHAZARDS โยธา 700.00บาท 700.00 บาท
16 หลัีกพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงสร้าง โยธา 350.00บาท 350.00 บาท
17 สารคดีภาพ วิศวกรรมปฐพี ธรณีภัย โยธา 300.00บาท 300.00 บาท
18 MC for CM โยธา 180.00บาท 180.00 บาท
19 กลยุทธ์ การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง โยธา 350.00บาท 350.00 บาท
20 การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน โยธา 225.00บาท 300.00 บาท
21 การบริหารงานก่อสร้าง CONSTRUCTION MANAGEMENT โยธา 320.00บาท 320.00 บาท
22 การประมูลและควบคุมต้นทุน โยธา 270.00บาท 270.00 บาท
23 ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น โยธา 225.00บาท 300.00 บาท
24 ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุ และการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต โยธา 115.00บาท 150.00 บาท
25 ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ โยธา 115.00บาท 150.00 บาท
26 ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง โยธา 45.00บาท 55.00 บาท
27 คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัย โยธา 330.00บาท 450.00 บาท
28 คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น โยธา 225.00บาท 300.00 บาท
29 คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวมและคอนกรีต โยธา 210.00บาท 280.00 บาท
30 คู่มือตรวจสอบรอยร้าว สาเหตุ และการแก้ไข โยธา 50.00บาท 50.00 บาท
31 ฐานรากตื้น โยธา 225.00บาท 300.00 บาท
32 ทฤษฎีและการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี โยธา 250.00บาท 250.00 บาท
33 ธรณีวิทยา วิศวกรรม โยธา 300.00บาท 400.00 บาท
34 นายช่าง(ตัวจริง) กับ โรงแรมผีสิง โยธา 150.00บาท 200.00 บาท
 
ใบรายการหนังสือ/รายการหนังสือทั้งหมด  
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600~9 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th