หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 8
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
ผู้แต่ง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ISBN 978-974-7197-63-1
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ : 2556
ราคา(ปกติ) 100.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 75.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล เป็นมาตรฐานซึ่ง วสท. ได้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ กล่าวคือ ฉบับแรกเป็นการร่วมในการจัดทำมาตรฐานระหว่าง วสท. กับ สมอ.

สถานพยาบาลเป็นสถานประกอบการที่มีผู้ใช้บริการ มักคาดหวังถึงการให้บริการที่ให้ผลในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยสูงสุด การติดตั้งทางไำฟฟ้าสำหรับบริเวณสถานพยาบาล จึงเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อบุคลากร และผู้ใช้บริการ วสท. จึงจัดทำมาตรฐานนี้เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับวิศวกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบ การติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบ และการบริหารโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาล หรือสถานที่อื่นที่คล้ายกัน เืพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการและทรัพสินด้วย

 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th