หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 3
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง
ผู้แต่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ISBN 974-89804-7-2
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2539
ราคา(ปกติ) 500.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 400.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เมื่อปีพุทธศักราช 2489 เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระกำลังปัญหา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป

ในมงคลวโรกาสกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในพุทธศักราช 2539 นี้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีความสำนึกและซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ากระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์ทรงเกื้อหนุนกิจการทางช่างด้านต่าง ๆ ตลอดมา ซึ่งรวมถึงการที่ทรงรับ วสท. ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย วสท. จึงได้จัดพิมพ์หนังสือประมวลภาพพระราชกรณียกิจทางช่าง เล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกิจทางช่างส่วนพระองค์ ภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจทางช่างด้านต่าง ๆ รวมทั้งภาพการเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหนังสือที่บุคคลในวงการช่างและบุคคลทั่วไป จะได้เก็บไว้เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

หนังสือ ประมวลภาพพระราชกรณียกิจทางช่าง นี้ วสท. จะนำออกเผยแพร่โดยการแจกจ่ายและจำหน่ายให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในวงการช่าง รวมทั้งบุคคลทั่วไป เป็นการร่วมเฉลิมฉลองวโรกาศกาญจนาภิเษก และหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

วสท. รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติเล่มนี้

ในการดำเนินการจัดพิมพ์ วสท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักราชเลขาธิการ สำนักเลขาธิการพระราชวัง รวมทั้งหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนต่าง ๆ และผู้มีอุปการคุณจำนวนมาก ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งทาง วสท. ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

 
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th