หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 12
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา] [ความปลอดภัย]

ขื่อหนังสือ เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่
ผู้แต่ง
ISBN
ปีที่พิมพ์
ราคา(ปกติ) 100.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 100.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 เนื่องด้วยปัญหามลภาวะในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนมีผลเสียอย่างชัดเจนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เป็นที่ทราบกันดีว่ามลภาวะดังกล่าวนี้เกิดจากของเสียที่มาจากชุมชนที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำจัดของเสีย อันได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย ขยะมูลฝอย และสารพิษมิให้แพร่กระจายสู่สภาวะแวดล้อมโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยการจัดการและลดการเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
ในแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 7 กำหนดให้มีการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้วโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง ได้ระบุในมาตรการเร่งด่วนเพื่อการป้องกันและแก้ไข ให้มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และของเสียที่เป็นอันตรายในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น มีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดของเสีย จำนวนมากมายหลายแห่ง โครงการเหล่านี้มีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาท

 
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th