หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา] [ความปลอดภัย]

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
ผู้แต่ง คณะทำงานมาตรฐานการระบายอากาศฯ
ISBN 978-616-396-008-5
ปีที่พิมพ์ ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560
ราคา(ปกติ) 260.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 195.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 มีเนื้อหาจำนวน 8 บท ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งฉบับโดยใช้เนื้อหาตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE 62.1-2013 เป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับได้ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจวิธีการการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ในเล่มยังได้มีการเพิ่มเติมรูป ตัวอย่างการคำนวณ คำนิยามและคำศัพท์ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว
การดำเนินการจัดทำมาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ได้นำคู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาของ วสท. ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการประจำมาตรฐาน (Standing Committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบการร่างมาตรฐานให้ถูกต้องทั้งตามหลักวิชาการ อนุกรรมการร่างมาตรฐาน (Draft Committee) ทำหน้าที่ร่างมาตรฐานและการทำเทคนิคพิจารณ์จากทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ในจำนวนและสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้า สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและเจ้าของโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานเล่มนี้เป็นที่ยอมรับ และสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอาการภายในอาคารที่ยอมรับได้ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขใหม่ทั้งเล่ม จึงมีเนื้อหา วิธีการคำนวณ ตัวอย่าง รูปภาพและรายละเอียดเป็นจำนวนมากจึงอาจมีสิ่งที่ตกหล่น ผิดพลาด และบกพร่องบ้าง รวมถึงในอนาคตยังจำเป็นต้องปรับรายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะอนุกรรมการ่างมาตรฐานจึงพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น คำติชม การแก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อให้มาตรฐานมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดต่อไป
ท้ายสุดนี้คณะกรรมการร่างมาตรฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิง และการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป

คณะผู้จัดทำ
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
พ.ศ. 2559


 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th