หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 10
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา] [ความปลอดภัย]

ขื่อหนังสือ มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์
ผู้แต่ง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์
ISBN 978-974-719-749-9
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2550
ราคา(ปกติ) 50.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 50.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น จนทำผู้บริโภคหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนราคาต่ำกว่า และสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเล่มนี้ได้กล่าวในเนื้อหาอย่างละเอียดในการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ผู้ติดตั้ง และผู้ใช้งาน โดยการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การติดตั้งและทดสอบที่ถูกวิธี และการใช้งานที่เหมาะสมถูกต้อง จึงกำหนดมาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งและทดสอบให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์

วสท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างมาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ โดยความร่วมมือของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมการขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งร่วมกันร่างมาตรฐานแล้วเสร็จและจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สมอ. จนยอมรับมาตรฐานนี้และได้ลงนาม MoU ความร่วมมือด้านมาตรฐาน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไป ขอฝากว่ามาตรฐานเล่มบางๆเล่มนี้ที่อัดแน่นที่คลอดออกมานี้มีประโยชน์ทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอน

 
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th