หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 8
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา
ISBN
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2539
ราคา(ปกติ) 360.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 270.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 รวมกฎหมายการควบคุมอาคารเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ซึ่งจะประกอบด้วยกฎหมายเพิ่มเติมจาก (เล่มที่ 1) ที่ต้องใช้ในการควบคุมอาคารโดยตรง แต่อาคารบางชนิดหรือบางประเภทต้องขออนุญาตอีกต่างหาก เช่น การขออนุญาตที่สำนักผังเมือง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขในเรื่องการค้าบางประเภทเป็นการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ การขออนุญาติที่สำนักการระบายน้ำ เกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการระบายน้ำฯ การขออนุญาติที่สำนักการโยธา (นอกเหนือจากกองควบคุมการก่อสร้าง) เกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตซ่อมหรือสร้างทางเท้า ฝังท่อระบายน้ำ และสร้างสะพาน การตัดคันหินทางเท้า การทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ เป็นอาทิ นอกจากนั้นยังได้นำเอาข้อกฎหมายซึ่งบางครั้งต้องอ้างถึงหรือถูกนำมาใช้ซึ่งมีผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมฯ พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราอีกด้วย ซึ่งเนื้อหาได้พยายามรวบรวมตั้งแต่พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนด ของกฎหมายทุกฉบับที่กล่าวถึงมาแล้วมารวมไว้เป็นหมวดหมู่

 
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th