หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 12
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [กฏหมาย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา] [ความปลอดภัย]

ขื่อหนังสือ ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น
ผู้แต่ง ไชยยุทธ ณ นคร
ISBN
ปีที่พิมพ์ มีนาคม 2539
ราคา(ปกติ) 300.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 225.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 สืบเนื่องมาจากมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 บัญญัติให้ส่วนราชการและ หน่วยงานต่างๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้าม ข้อจำกัดฯ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือการดำเนินการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งข้อห้าม ข้อจำกัดฯ มายังกองควบคุมอาคารหลายหน่วยงานตามที่ได้รวบรวมไว้ ณ ที่นี้ บางหน่วยงานอาจจะมีข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่บ้าง เช่น หน่วยงานทางทหาร ก็จะได้นำมารวบรวมไว้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น การรวบรวมกฎหมายในครั้งนี้ได้จัดหมวดหมู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้ง 13 หน่วยงานที่ รวบรวมข้อห้าม ข้อจำกัดฯ เหล่านี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะยังขาดอีกหลายหน่วยงานเช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการจัดสรรที่ดินฯลฯ เป็นต้น คาดว่าจะได้รับแจ้งในเวลา ต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบได้ที่กองควบคุมอาคารสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

 
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th