หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 7
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ผู้แต่ง ลือชัย ทองนิล
ISBN 974-90108-76
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3: มกราคม 2551
ราคา(ปกติ) 200.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 150.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบที่ประกอบด้วยแผงควบคุม อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นต้น มีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนผู้อาศัยในอาคารให้ทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการดับเพลิง การขนย้ายทรัพย์สิน และหนีไฟตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ แต่ละประเทศมีมาตรฐานการออกแบบติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ อาคาร วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งพฤติกรรมของบุคคล เป็นต้น
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปและหลักการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ควัน และเปลวเพลิง ข้อกำหนดการติดตั้งใช้งานสำหรับแต่ละประเภทของอาคาร พร้อมทั้งข้อแนะนำในการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบเมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด มีจุดประสงค์ให้การติดตั้งถูกต้องและการใช้งานได้ดีอุปกรณ์ที่กล่าวถึงอุปกรณ์สากลที่ผู้ผลิตในหลายประเทศผลิตได้มาตรฐานใกล้เคียงกันและสามารถติดตั้งใช้งานกับอาคารได้โดยทั่วไป
เนื้อเรื่องในหนังสืออ้างอิงมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความรู้ทั่วไปที่จำเป็น เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง ผู้ตรวจสอบ และผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ที่ต้องการให้การติดตั้งสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th