หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 3
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการบริหารการก่อสร้าง
ISBN 974-86421-7-8
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2559
ราคา(ปกติ) 55.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 45.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 การบริการงานก่อสร้าง (Construction Management) นับเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันโครงการมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมากมายหลายฝ่าย การที่จะทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้นจึงไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากแต่เป็นผลอันเนื่องมาจากการบริหารงานที่ดีหรือจากการใช้บริการทางวิชาชีพด้านบริหารงานก่อสร้าง

การบริหารงานก่อสร้างถือว่าเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างใหม่สำหรับวงการก่อสร้างในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ยังไม่มีการกำหนดขอบเขตเป็นมาตรฐานที่แน่นอนและชัดเจน การให้บริการมีรูปแบบและขอบเขตที่ค่อยข้างหลากหลายบางรายก็มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องคุณภาพงานโดยอาศัยการตรวจและทดสอบเป็นหลัก บางรายก็มุ่งเน้นเรื่องของการควบคุมราคา และการให้บริการติดตามประเมินมูลค่าของผลงานในแต่ละงวด บางรายก็ถือเอาเรื่องของการควบคุมระยะเวลาและกำหนดการทำงานเป็นหลัก หรือบางรายก็ให้บริการที่ครอบคลุมในทุก ๆ เรื่องที่กล่าวมานี้ ความไม่ชัดเจนในเรื่องขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ทำให้โครงการหลายโครงการต้องประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากความซ้ำซ้อนในการทำงาน การประสานงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก หรือแม้กระทั่งหาผู้รับผิดชอบหลักในงานบางอย่างไม่ได้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งสิ้น

 
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th