หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 7
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง
ผู้แต่ง
ISBN 974-637-044-8
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2553
ราคา(ปกติ) 100.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 75.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 มาตรฐานคอนกรีตอัดแรงฉบับนี้เริ่มร่างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยมี ดร.บุญชู ปโกฏิประภา เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานคอนกรีตอัดแรง 2525-2526 คณะอนุกรรมการชุดต่อมาได้จัด ร่างใหม่ให้สมบูรณ์ขึ้น โดยได้เพิ่มบทกำหนดที่สำคัญเพิ่มเติม เช่น บทกำหนดเกี่ยวกับแรงเฉือน การออกแบบสมอยึดปลาย ความต้านทานต่ออัคคีภัย เป็นต้น
ในการยกร่างมาตรฐานนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้อิงมาตรฐาน ACI เป็นหลัก แต่ก็ได้นำส่วนที่ดีของมาตรฐานอื่น ๆ เช่น CP 110 ของอังกฤษ AS~1481 ของออสเตรเลีย มาประกอบเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับสภาพการก่อสร้างในบ้านเรา นอกจากนี้ คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา ยังได้เวียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ และวิจารณ์อีกด้วย ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านั้นได้รับการพิจารณาประกอบการ ปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้
สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อวิจารณ์มากคือ การกำหนดค่าตัวคูณน้ำหนัก (LOAD FACTOR) ที่เหมาะสม โดยเหตุที่การก่อสร้างอาคารเล็ก ๆ เช่น ตึกแถว บ้านพักอาศัย ฯลฯ การกำหนดตัวคูณน้ำหนักค่าเดียวกันสำหรับงานก่อสร้างคุณภาพสูงและคุณภาพต่ำ นอกจากจะไม่สอดคล้องกับความจริงและไม่เป็นธรรมแล้ว ยังเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง สมควรที่ผู้รับผิดชอบทางด้านนี้กระตุ้น สนับสนุน และหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อยกมาตรฐานการก่อสร้างให้สูงขึ้นมากไปกว่าที่จะจำกัดการพัฒนาด้านการก่อสร้าง โดยผู้ประกอบอาชีพระดับคุณภาพต่ำ

 
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th