หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 8
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
ผู้แต่ง คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ISBN 978-974-7197-86-0
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 : ก.ค. 2557
ราคา(ปกติ) 300.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 225.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 โดยรวบรวมประเด็นข้อผิดพลาด และข้อสงสัยต่อการใช้งานมาตรฐาน นำมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น โดยได้ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมปรับปรุง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ รศ.ดร.ชำนาญ ห่อเกียรติ ซึ่งได้สละเวลาการทำงานให้ วสท. อย่างเต็มที่แม้ในช่วงที่สุขภาพไม่แข็งแรง เพื่อให้การปรับปรุงมาตรฐานในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ที่สุด

 
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th