หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 9
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ มาตาฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งหลังคา
ผู้แต่ง คณะกรรมการมาตาฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งหลังคา
ISBN 9786163960078
ปีที่พิมพ์ พ.ย. 2559
ราคา(ปกติ) 150.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 115.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหนึ่งในสถาบันวิชาการด้านวิศวกรรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย นโยบายสำคัญของ วสท. ส่วนหนึ่งคือส่งเสริมการจัดทำ ตำรา คู่มือ และมาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิผลต่อบุคคลและวงการวิศวกรรมของไทย

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน ซึ่งมีเนื้อหาต่างจาก มอก. 2572-2555 การติดตั้งทางไฟฟ้า – ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่อ้างอิงตาม IEC 60364-7-712 Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems ซึ่งออกใช้งานเมื่อปี 2545 จึงอาจขาดเนื้อหาที่เพียงพอในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สำหรับมาตรฐานฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง การทดสอบก่อนใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรีของภาครัฐ

วสท. เห็นประโยชน์ของมาตรฐานดังกล่าวที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศด้านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรี เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อไว้ใช้งานเอง ซึ่งนับวันต้นทุนในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ จึงทำให้มีผู้สนใจที่จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มมากขึ้น

วสท. ขอขอบคุณที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการที่เสียสละเวลาและนำประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญต่าง ๆ มาช่วยกันจัดทำจนสำเร็จ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้โปรดแจ้งให้ วสท. ทราบด้วยเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

 
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th