หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 10
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
ISBN 9789747197808
ปีที่พิมพ์ มีนาคม 2556
ราคา(ปกติ) 100.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 75.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 ผู้จัดทำ "งื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง" ฉบับนี้ขึ้นมาโดยมุ่งหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาเงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขทั่วไปซึ่งมีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมโดยแพร่หลาย
เงื่อนไขสัญญาจ้าง ฉบับนี้โปรดสะท้อนความคิดเห็นของท่านต่อประเด็นความเหมาะสมของเงื่อนไขทั่วไป เพื่อที่วิสซกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วสท. มีความสนมบรูร์ยิ่งขึ้นต่อไป ขอบเขตของนี้หา เงื่อนไขสัญญาก่อสร้างมีดั่งนี้
1 ข้อกำหนดทั่วไป
2 การจัดการภายในโครงการ
3 ทรัพยากร
4 งานและคณภาพงาน
5 เวลา
6 ค่าจ้าง
7 ความเสี่ยงและความรับผิดชอบ
8 การสั่งเปลี้ยนแปลงงาน
9 การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาอันเนื่องผลกระทบจากเหตุการณ์หรือพฤติาการณ์ไดๆ
10 การเลิกสัญยาและผลของการเงิกสัญญา
11 การระงับข้อพิพาท

 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th